Nazwa klubu: Peugeot Forum LTD
 Adres strony klubowej: https://www.motonews.pl/forum/?op=fvf&c=0&f=47
   rejestracja użytkownika ...
   Aby zgłosić swoją kandydaturę do klubu Peugeot Forum LTD należy dokonać rejestracji użytkownika w serwisie oraz wysłać swoje zgłoszenie przy pomocy formularza poniżej. Jako, że forum dyskusyjne oraz funkcje klubowe zostały udostępnione przez serwis MotoNews.pl istnieje prawdopodobieństwo, że jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem tego serwisu i pozostaje Ci się tylko zalogować oraz wysłać zgłoszenie używając formularza. Jeśli nie, możesz zarejestrować się w tej chwili klikając tutaj:

   regulamin klubu ...
Wyciąg z regulaminu (http://www.peugeot.triger.com.pl/kluby/statut/text.php):

§8
Członkami Klubu mogą być miłośnicy samochodów marki Peugeot, którzy zadeklarują przestrzeganie niniejszego Statutu i zarejestrują się na stronie WWW. Nie jest konieczne posiadanie przez członka Klubu samochodu marki Peugeot. Wszyscy Klubowicze są równie ważni, niezależnie od posiadanego samochodu i aktywności w Klubie.

§9
Członek Klubu ma prawo:
- biernego i czynnego wyboru do władz Klubu
- zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem władz Klubu
- brać udział w pracach Klubu
- brać udział w imprezach krajowych i międzynarodowych
- używać znaku Klubu na określonych zasadach
- zgłaszać własne pomysły dotyczące zjazdów oraz innych imprez lokalnych i krajowych
- uczestniczyć we wszelkich akcjach organizowanych przez Klub
- zrezygnować z uczestnictwa w Klubie bez podania przyczyn
- korzystać ze zniżek oferowanych dla członków Klubu przez podmioty gospodarcze

Członek Klubu ma obowiązek:
- przestrzegać postanowień Statutu.
- realizować cele Klubu zawarte w Statucie,
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa i kultury jazdy w ruchu drogowym,
-przestrzegać zasad kulturalnej konwersacji na liście dyskusyjnej,
   wysyłanie zgłoszenia ...
Uzasadnij swoją chęć przystapienia do naszego klubu
lub przekaż wiadomość osobie weryfikującej zgłoszenia: