Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ford Escort FanKlub Polska odbyło się w dniu 22 marca 2014 roku w miejscowości Sielpia Wielka w Ośrodku Wypoczynkowym „KASIA”

Obecnych było 10 klubowiczów uprawnionych do głosowania.

W czasie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ford Escort FanKlub Polska zostało udzielone absolutorium Zarządowi następującym stosunkiem głosów:
głosy ZA 6
głosy PRZECIW 1
głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ 3

W czasie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ford Escort FanKlub Polska zostało udzielone absolutorium Skarbnikowi następującym stosunkiem głosów:
głosy ZA 8
głosy PRZECIW 0
głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ 2

W czasie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ford Escort FanKlub Polska zostało udzielone absolutorium Komisji Rewizyjnej następującym stosunkiem głosów:
głosy ZA 7
głosy PRZECIW 0
głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ 3

W czasie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ford Escort FanKlub Polska wybrany został Zarząd Stowarzyszenia Ford Escort FanKlub Polska w następującym składzie:
Prezes Zarządu: retki
Wiceprezes Zarządu: Michno45
Skarbnik: Karolyna

W czasie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ford Escort FanKlub Polska wybrana został Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Ford Escort FanKlub Polska w następującym składzie:

Przewodniczący: Kleszczak
Członek Komisji: Kiciek
Członek Komisji: metis

W czasie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ford Escort FanKlub Polska przyjęto następujące uchwały.

Uchwała nr 1

Zlot czerwcowy (19-21.06.2014 rok) odbędzie się w rejonie gdzie znajduje się największa liczba Escort Driver-ów.

Uchwała przyjęta większością głosów

Uchwała nr 2

W czasie trwania zlotu czerwcowego odbędzie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ford Escort FanKlub Polska w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Ford Escort FanKlub Polska z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów:
głosy ZA 9
głosy PRZECIW 0
głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ 1


Uchwała nr 3

W związku z faktem ogłoszenia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ford Escort FanKlub Polska wstrzymuje się zbieranie składek członkowskich oraz przyjmowanie nowych Członków.


Uchwała przyjęta większością głosów.