Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną ...

 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez MotoNews.pl na rzecz użytkowników Internetu, polegającej na umożliwieniu bezpłatnego korzystania z forum dyskusyjnego znajdującego się pod adresem www.motonews.pl/forum/ w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii.
 2. Każdy użytkownik forum jest odpowiedzialny za opublikowane przez siebie treści i powinien czynić to z zachowaniem netykiety, szanując godność innych oraz obowiązujące przepisy prawa. Z tego względu na forum zabronione jest publikowanie następujących treści (lub odnośników/linków prowadzących do takich treści):
  - treści o charakterze bezprawnym,
  - treści pornograficznych lub przeznaczonych tylko dla osób dorosłych,
  - treści związanych z przemocą,
  - treści związanych z nietolerancją rasową lub nawołujące do nienawiści wobec jakichkolwiek osób, grup albo organizacji,
  - treści obraźliwych oraz naruszających standardy etyczne, w tym przesadnych wulgaryzmów,
  - treści związanych z łamaniem zabezpieczeń lub usuwaniem blokad oprogramowania (hackingiem/crackingiem) i rozpowszechnianiem wirusów komputerowych lub złośliwego oprogramowania,
  - treści związanych z programami wynagradzającymi użytkowników za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzanie wyszukiwań, odwiedzanie witryn internetowych lub czytanie e-maili,
  - reklam innych serwisów lub jakichkolwiek produktów czy usług, których publikacja nie została uzgodniona z Administratorem serwisu,
  - wszelkich innych treści, które są nielegalne, propagują nielegalne czyny lub naruszają prawa innych osób (w tym prawa autorskie).
 3. Wklejanie tekstów i grafik autorstwa innych osób niż osoba publikująca może być dokonywane wyłącznie z podaniem informacji o nazwisku autora i za jego zgodą oraz bez ingerencji w treść. Umieszczenie cytatów z innych stron dozwolone jest pod warunkiem umieszczenia informacji o źródle.
 4. Wpisy powinny być formułowane w języku polskim i zgodnie z zasadami jego gramatyki i ortografii, a ich tematyka powinna korelować z tematyką forum/wątku.
 5. Użytkownicy odpowiedzialni za przypadki łamania prawa na forum będą z niego usuwani, a sprawa zostanie zgłoszona i przekazana odpowiednim służbom.
 6. MotoNews.pl nie jest zobowiązane do publikacji wpisów użytkownika, jak i do kasowania postów opublikowanych na forum na życzenie ich autora. Administrator zastrzega sobie prawo do korekty, modyfikowania, przenoszenia i kasowania dowolnych wpisów bez podania przyczyny.
 7. Użytkownicy forum, których dane stały się nieaktualne (np. nieaktywny adres e-mail), którzy po rejestracji przez dłuższy czas nie napisali żadnego postu lub naruszyli zasady regulaminu, mogą zostać zablokowani lub usunięci z forum bez ostrzeżenia.