Nazwa klubu: TheFiatAndTheFurious
 Adres strony klubowej: https://www.fiat-furious.pl
   rejestracja użytkownika ...
   Aby zgłosić swoją kandydaturę do klubu TheFiatAndTheFurious należy dokonać rejestracji użytkownika w serwisie oraz wysłać swoje zgłoszenie przy pomocy formularza poniżej. Jako, że forum dyskusyjne oraz funkcje klubowe zostały udostępnione przez serwis MotoNews.pl istnieje prawdopodobieństwo, że jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem tego serwisu i pozostaje Ci się tylko zalogować oraz wysłać zgłoszenie używając formularza. Jeśli nie, możesz zarejestrować się w tej chwili klikając tutaj:

   regulamin klubu ...
1. Klub
Klub The Fiat & The Furious jest miejscem zrzeszającym miłośników samochodów marki FIAT w klasycznym wydaniu. Stworzony został w celu zebrania ludzi posiadających podobne zainteresowania związane z motoryzacją klasyczną jak i rajdową koncernu FIAT, dając przez to możliwość wymiany informacji, prowadzenia dyskusji jak i poznawania wielu nowych ludzi. Realizowane jest to poprzez forum klubowe, stronę klubową, organizacje zlotów ogólnopolskich (dwa w ciągu roku), spotów i innych imprez.

2. Klubowicze
Klubowiczem jest osoba spełniająca obowiązkowo poniższe warunki :
 • Posiada pojazd marki FIAT odpowiadający charakterowi klubu, tzn. jest to pojazd klasyczny, którego projekt powstał przed rokiem 1981 i utrzymany jest w miarę możliwości w stanie oryginalnym bądź też zastosowano w nim zmiany mające na celu stworzenie samochodu rajdowego. Wyjątkiem są samochody młodsze , które stanowią unikalne egzemplarze rzadko spotykane na naszych drogach (np. Fiat Ritmo 130TC).

 • Opłacił składkę członkowską w wysokości ustalanej przez klub w wyniku głosowania, którą można uiścić w dwóch bądź w jednej racie. Wysokość składki na rok obecny wynosi 40zł.


 • Oraz spełnia minimum dwa z poniższych warunków:
 • Bierze udział w organizowanych przez klub zlotach ogólnopolskich, spotach regionalnych.

 • W miarę możliwości czynnie uczestniczy w dyskusjach na forum klubowym, dając swoją postawą przykład innym użytkownikom.

 • Pomaga w prowadzeniu strony klubowej.

 • Promuje klub w swoim regionie, sieci Internet, mediach.

 • Wykazuje swoja aktywność w innych dziedzinach pośrednią bądź bezpośrednio związanych z klubem, które nie zostały wymienione.3. Rekrutacja
Aby zostać członkiem klubu należy spełnić obowiązkowo warunki:
 • Posiadać pojazd Marki Fiat odpowiadający charakterowi klubu

 • Być zarejestrowanym na forum klubowym

 • Opłacić składkę członkowską

 • Napisać zgłoszenie do klubu, krótko przedstawiając swoja osobę i posiadany pojazd (mile widziane zdjęcia)


 • Oraz spełnić jeden z poniższych warunków:
 • Brać udział w życiu klubowym tj. uczestniczyć przynajmniej w jednym zlocie ogólnopolskim (który miał miejsce w roku mijającym bądź obecnym)

 • Posiadać staż na forum klubowym minimum 30 dni i aktywność 0,3-0,5 post/dzień


Jeżeli nie spełniasz powyższych warunków i jesteś nowym uczestnikiem naszego forum, w celu przystąpienia do klubu należy napisać zgłoszenie do klubu, przedstawiając swoja osobę i posiadany pojazd (mile widziane zdjęcia), następnie na okres 30 dni trafiasz na listę oczekujących. W czasie tym należy wykazać się aktywnością na forum jak i okazać zainteresowanie życiem klubu. Po tym okresie, jeżeli nie ma do Twojej osoby zastrzeżeń, otrzymujesz status Sympatyka F&F na okres 30 dni. W celu zwiększenia swoich szans i przyspieszenia procesu przyjęcia, w okresie oczekiwania można brać udział w imprezach organizowanych przez klub bądź napisać artykuł(y) na klubową stronę. Proces weryfikacji trwa maksymalnie 60 dni/2 miesiące, a jego długość zależy tylko i wyłącznie od Twojej aktywności i zaangażowania. Po tym okresie Twoja kandydatura zostaje na nowo rozpatrzona i poddana głosowaniu (w przeciągu 24h), w którym bierze udział minimum 5 klubowiczów, a wybór następuje normalną większością głosów.

4. Zmiana/utrata statusu klubowego.
Jeżeli klubowicz nie spełnia w przeciągu roku warunków podanych w punkcie 2 (z wyjątkiem przedstawienia konkretnych przyczyn zaistniałej sytuacji), jego status MEMBERA zostanie automatycznie odebrany i w celu ponownego przyjęcia do klubu musi przejść przez proces rejestracji podany w punkcie 3. Podobnie status zostanie odebrany/zmieniony na wyraźną prośbę osoby zainteresowanej.

Jeżeli jesteś zainteresowany przystąpieniem do naszego klubu i zapoznałeś się z treścią regulaminu, zapraszamy do napisania zgłoszenia zgodnie z regulaminem, wykorzystując do tego poniższy edytor.


   wysyłanie zgłoszenia ...
Uzasadnij swoją chęć przystapienia do naszego klubu
lub przekaż wiadomość osobie weryfikującej zgłoszenia: