Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków z 1.06

  
Sortuj wg daty:
rosnąco malejąco
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Ford Escort Fanklub Polska odbyło się na wniosek Komisji Rewizyjnej w dniu 1 czerwca 2013r. w miejscowości Półwiosek Stary i dotyczyło zmiany siedziby stowarzyszenia.

Obecnych było 17 klubowiczów uprawnionych do głosowania, co stanowi 30,1% wszystkich klubowiczów.

Uchwała nr 1
Dotycząca zmiany Par.1 Ust.4 Statutu Stowarzyszenia polegającej na wykreśleniu siedziby mieszczącej się w Warszawie, ul. Jaszowiecka 10/8 i wpisaniu nowej mieszczącej się w Krakowie, ul. Komandosów 25/12.

Za 16 głosów
Przeciw 0 głosów
Wstrzymało się 1 głos