Moze komus sie przydadzą nazwy

  
Sortuj wg daty:
rosnąco malejąco
..::Nazwy::..


AF - funkcja systemu RDS,

AM - Amplitude Modulation - zakres radiowy fal średnich lub długich, krótkich.

AMS - Auto Music Search - wyszukiwanie początków nagrań na taśmie magnetofonowej.

ARI - Auto Radio Information - system identyfikacji komunikatów drogowych i innych informacji dla kierowców nadawanych w programach radiowych UKF. Pozwala na odsłuch komunukatów również w czasie odtwarzania taśmy. Radio samo wyszukuje stację nadającą komunikaty, jeżeli nie może jej znaleźć, ostrzega sygnałem dźwiękowym. Obecnie wychodzi
z użycia, jest zastępowany przez podobną usługę systemu RDS.

AS, - Auto-Store - automatyczne wyszukiwanie i programowanie stacji radiowych.

ASU - Automatische Störunterdrückung - automatyczne tłumienie zakłóceń na zakresie UKF. Zmniejsza wpływ zakłóceń elektrycznych powstających w samochodzie.

Aux - wybór zewnętrznego źródła sygnału, np. odtwarzacza CD lub walkmana.

Balance - balans, reguluje proporcję dźwięku między lewym i prawym głośnikiem.

Band - wybór zakresu fal odbiornika radiowego.

Bass - reulacja tonów niskich.

BLS - Blank Skip - szybkie przewijanie nienagranych fragmentów taśmy.

BSM - patrz AS

CATS - patrz CODE

CD - odtwarzanie płyty CD.

CMS - Cassette Music Search - patrz AMS

CODE - Ochrona przed kradzieżą, przeważnie czterocyfrowy kod.

CPS - patrz AMS

Cr - taśma chromowa o lepszej jakości dźwięku niż żelazowa.

CT - Clock Time - zegar.

Diversity - System zapewniający optymalną jakość odbioru radiowego, mogą być następujące rodzaje:
- Frequency Diversity - radioodtwarzacz wyposażony jest w dwa niezależne odbiorniki radiowe - pierwszy (ten,
który słychać) odbiera najsilniejszą stację nadającą wybrany program, drugi natomiast pracuje w tle i ciągle
przeszukuje pasmo częstotliwości w poszukiwaniu nadajnika zapewniającego najlepszą jakość odbioru. Dla
prawidłowej pracy tego systemu konieczne jest spełnienie pewnych wymagań: nadawanie przez stację sygnału
komunikatów drogowych dla wybranej strefy (ARI) lub informacji w systemie RDS i dostateczna jakość odbioru.
Gdy te warunki nie są spełnione, zaleca się przejść w normalny tryb pracy (FIX lub wyłączenie funkcji AF,
zależnie od typu radia).
- Antenna Diversity - samochód wyposażony jest w dwie anteny (lub więcej), radio automatycznie wybiera antenę zapewniającą lepsze warunki odbioru.

DK - Durchsagekennung - patrz TP

DNR - Dynamic Noise Reduction - rzadziej stosowany system redukcji szumów przy odtwarzaniu taśmy.

Dolby - najskuteczniejszy system redukcji szumów taśmy. Działa poprawnie tylko dla taśm nagranych w systemie Dolby.

DSC - Direct Software Control - programowanie parametrów odbiornika, np. koloru wyświetlacza.

DX - duża czułość automatycznego wyszukiwania stacji nadawczych, wybiera również słabe, odległe sygnały.

EON - funkcja systemu RDS, patrz EON

Fader - reguluje proporcję dźwięku między przednimi i tylnymi głośnikami.

Fe - taśma żelazowa, najtańsza i najpopularniejsza.

FF - Fast Forward - przewijanie taśmy do przodu.

FIX - występuje w radioodtwarzaczach firmy Becker, wyłącza system Diversity, tryb pracy zalecany przy słabszych
warunkach odbioru.

FM - Frequency Modulation - zakres radiowy UKF.

FR - Fast Rewind - przewijanie taśmy do tyłu.

Geo - regulacja balansu i fadera.

K, KW - zakres fal krótkich.

Keycard -ochrona przed kradzieżą za pomocą karty kodowej.

L, LW - zakres fal długich.

LD - patrz Loudness

LO, LOC, Local - mała czułość automatycznego wyszukiwania stacji nadawczych, akceptuje tylko silne, miejscowe sygnały.

Loudness - korekcja fizjologiczna dźwięku, podnosi poziom niskich i wysokich tonów przy małej sile dźwięku.

M, MW - zakres fal średnich.

Man, Manual - ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych.

Mode - przełączanie czułości wyszukiwania stacji, trybu wyszukiwania ręcznego lub automatycznego, mono-stereo.

M/S - funkcja systemu RDS, patrz M/S

MTL,Metal - taśma metalowa, nadroższa i o najwyższej jakości dźwięku.

PI - dotyczy systemu RDS, patrz PI

Play - włączanie odtwarzania taśmy.

Prog, Program - zmiana kierunku przesuwu taśmy w magnetofonie kasetowym.

PS - przegląd zaprogramowanych stacji radiowych. Również funkcja systemu RDS, patrz PS.

PTY - funkcja systemu RDS, patrz PTY

Quickout - możliwość wyciągania radia z samochodu w celu zabezpieczenia przed kradzieżą.

RDS - Radio Data System - system przesyłania dodatkowych informacji cyfrowych na zakresie UKF, aktualnie oferuje m.in. następujące usługi:

RDS - AF - Alternate Frequency - częstotliwości alternatywne - lista częstotliwości używanych przez inne nadajniki tej samej stacji radiowej. Na podstawie tej listy odbiornik w czasie podróży automatycznie dostraja się do
najsilniejszego nadajnika nadającego ten sam program radiowy.

RDS - EON - Enhanced Other Networks Information - odbierana aktualnie stacja może przesyłać informacje dotyczące innych programów. Przykładowo, gdy odbierana właśnie stacja nie nadaje komunikatów drogowych, w momencie pojawienia się komunikatu w innym programie radio automatycznie potrafi się przełączyć na ten program.

RDS - M/S - Music/Speech - informacja, czy aktualnie nadawana jest audycja muzyczna czy słowna. Przy audycji słownej może być ustawiona inna głośność i barwa tonu, niż dla muzyki.

RDS - PI - Program Identification - kod, za pomocą którego radio potrafi zidentyfikować odbieraną stację.

RDS - PS - Program Service - wyświetla nazwę odbieranej stacji.

RDS - PTY - Program Type - radio może automatycznie wyszukiwać stacje nadające określony rodzaj programu, np.
wiadomości, muzykę rockową, pop, programy sportowe i in.

RDS - RT - Radiotext - wyświetlanie dodatkowych informacji, np. tytułu nadawanego programu, nazwiska wykonawcy itp.

RM - Radio Monitor - podczas przewijania kasety odtwarzacz przełącza się automatycznie na odbiór radiowy

RT - funkcja systemu RDS, patrz RT

Scan - dla magnetofonu patrz AMS, w radiu na chwilę włącza wszystkie znalezione stacje.

SDK - patrz ARI

Search, Seek - automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych.

SK - Senderkennung - patrz TP

Source - przełączanie źródła sygnału.

SRC - patrz Source

SW - zakres fal krótkich.

TA - Traffic Announcement - sygnał systemu ARI lub RDS wysyłany przez stację radiową w czasie nadawania komunikatu drogowego. Jeżeli odbiornik radiowy został ustawiony na odbiór takich komunikatów, to automatycznie zatrzyma na chwilę kasetę magnetofonową lub płytę CD i przełączy się na odbiór tego komunikatu.

TIM - Traffic Information Memory - system zapamiętujący komunikaty drogowe w systemie ARI lub RDS z ostatnich kilku godzin.

TP - Traffic Program - sygnał systemu ARI lub RDS identyfikujący stacje nadające komunikaty drogowe i inne informacje dla kierowców.

Tone - regulacja barwy tonu.

Treble - regulacja tonów wysokich.

TS - Travel Store - bank pamięci na zakresie UKF przeznaczony do zapamiętania lokalnych stacji w czasie podróży. Dłuższe przyciśnięcie tego klawisza powoduje automatyczne zapamiętanie znalezionych stacji.

TU, Tuner - przełączenie na odbiornik radiowy.

Volume - regulacja siły głosu.

VF - Verkehrsfunk - patrz ARI Oznaczenia wyprowadzeń głośników


LF Left Front - głośnik lewy przedni

LR Left Rear - głośnik lewy tylny

RF Right Front - głośnik prawy przedni

RR Right Rear - głośnik prawy tylny