Branża transportowa i logistyczna - trendy

Branża transportowa i logistyczna - trendy19.11.2023
Trendy w transporcie pokazują, że branża skupia się na zrównoważonym rozwoju, digitalizacji i adaptacyjnych strategiach w odpowiedzi na zmieniające się wymagania rynku i postęp technologiczny.

Branża transportowa i logistyczna dynamicznie reaguje na współczesne wyzwania, wdrażając innowacyjne rozwiązania i strategie, które mają na celu nie tylko zwiększenie efektywności, ale także redukcję wpływu na środowisko naturalne oraz adaptację do szybko zmieniającego się otoczenia gospodarczego.

Poniżej przedstawiamy wybrane trendy na 2023 rok, które obrazują kierunki rozwoju tego sektora. Trendy te są odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku, postęp technologiczny oraz wymogi związane z ochroną środowiska.

Bądź na bieżąco – Strefa Q&A od Inelo

By być na bieżąco, warto śledzić aktualne informacje w Strefie Q&A prowadzonej przez Inelo. Jest ona otwarta dla wszystkich zainteresowanych branżą transportową. Nie musisz prowadzić działalności w tej branży, by móc korzystać z zasobów i możliwości Strefy Q&A. Strefa ta obejmuje ciekawe zagadnienia z różnych dziedzin transportu i logistyki – jak m.in. telematyka, prawo transportowe, wyliczanie czasu pracy kierowców, wynagrodzeń czy diet, a także nowoczesne oprogramowanie dla transportu TMS.

Na pytania odpowiadają eksperci Inelo z wieloletnim doświadczeniem, a także inni użytkownicy platformy. Tu znajdziesz więcej informacji na temat Strefy Q&A Inelo: https://inelo.pl/strefa-qa/. Celem Inelo było stworzenie społeczności, która będzie wzajemnie sobie pomagać i dzielić się zgromadzoną wiedzą.

Zrównoważona logistyka

Europejski System Handlu Emisjami (EU-ETS) wymusza ograniczenie emisji CO2, wpływając na technologię pojazdów oraz systemy oświetlenia i fotowoltaiki​.

Digitalizacja

Dla zachowania konkurencyjności firmy muszą digitalizować zarządzanie łańcuchem dostaw i komunikację​.

Internet rzeczy i robotyka

Maszyny inteligentne i czujniki w kontenerach pozwalają na monitorowanie warunków przewozu towarów wrażliwych​.

Automatyzacja magazynów

Autonomiczne wózki widłowe i roboty współpracujące (cobots) zwiększają efektywność pracy magazynowej​.

Procesy bez biurokracji

Transparentność i optymalizacja dystrybucji osiągane są przez cyfrowe śledzenie towarów i zarządzanie rampą​.

Magazynowanie Just-in-Case

Firmy zwiększają zapasy by przeciwdziałać zakłóceniom w łańcuchach dostaw i niepewności rynkowej​.

Micro-fulfillment na ostatniej mili

Rozwój handlu internetowego powoduje potrzebę efektywniejszych rozwiązań dostaw, np. za pomocą dronów​.