Redakcja MotoNews.pl ...

WYDAWCA:
MotoNews.pl
ul. Orzechowa 24/10
61-447 Poznań
NIP 7831431692

EMAIL:
redakcja@motonews.pl

REDAKTOR NACZELNY:
Beata Moryl

TELEFON:
+48 618392227

FAX:
+48 618392227Warunki korzystania z serwisu ...

   Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do skrótów, redagowania oraz zmiany tytułów materiałów nadesłanych i przyjętych do publikacji. Wszystkie listy - również elektroniczne - nadesłane do redakcji nie zawierające specjalnych zastrzeżeń autora traktowane są jako materiały nadesłane do publikacji.

   Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. MotoNews.pl ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową serwisu.

   Wszystkie materiały publikowane w MotoNews.pl są chronione prawem autorskim i ich przedruk bądź rozpowszechnianie przez jakiekolwiek medium - elektroniczne, mechaniczne, fotograficzne, prasowe czy inne wymaga pisemnej zgody.

   Powielanie treści w jakikolwiek sposób, w tym powielanie zawartości kanałów RSS, jest możliwe wyłącznie za zgodą Redakcji.

   Redakcja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania przez użytkowników informacji opublikowanych w serwisie, a w szczególności za konsekwencje decyzji podjętych na ich podstawie.

   Znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych, są chronione prawem i zastrzeżone przez ich właścicieli.

   Komentarze, oceny a w szczególności posty publikowane na forum wyrażają wyłącznie punkt widzenia ich autorów i MotoNews.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

   Szczegółowe warunki korzystania z udostępnianego forum dyskusyjnego oraz polityka prywatności zostały opisane w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.