Ratownik - Dacia Duster

Ratownik - Dacia Duster28.05.2021
Od 2013 roku Dacia współpracuje z trzema stowarzyszeniami ratownictwa górskiego ze Słowenii, Chorwacji i Serbii.

Co roku trzy Dustery są nieodpłatnie udostępniane ekipom interwencyjnym do przewozu sprzętu, psów poszukiwawczych bądź też ewakuacji ofiar wypadków z dzikich i trudno dostępnych miejsc. Ochotnicy narażają własne życie spiesząc na pomoc innym.

Korzystamy z Dusterów już od ośmiu lat. Mamy ich około dwudziestu w naszej flocie. Są to bardzo praktyczne samochody, ponieważ możemy poruszać się nimi nie tylko po drogach utwardzonych, ale także po leśnych duktach. - Darko, chorwacki ratownik z 25-letnim stażem
Dacia
Dacia Duster

Interwencyjna Dacia Duster przybyła do miasta Petrinja (Chorwacja) w ciągu zaledwie 
45 minut od trzęsienia ziemi w grudniu 2020 roku.

Dustery są oznakowane logo „Dacia. Proud sponsor of Mountain rescuers” („Dacia. Dumny partner ratowników górskich”). Są wykorzystywane jako pojazdy szybkiego reagowania do wyjazdów na miejsca zdarzeń, aby przygotować je w razie potrzeby na przybycie dodatkowych ekip i sprzętu. Pierwszy zespół interwencyjny, składający się zazwyczaj 
z trzech osób, przywozi sprzęt ratowniczy, a w razie potrzeby także psy poszukiwawcze. Dzięki napędowi 4x4, dużemu prześwitowi i łatwości prowadzenia, Duster doskonale nadaje się do akcji ratowniczych w zalesionym lub trudno dostępnym terenie.

Słoweńskie, chorwackie i serbskie góry są licznie odwiedzane przez cały rok, a w szczególności w okresie letnim. Turyści i miejscowa ludność wybierają się w te nieskażone ostoje przyrody, aby odpocząć i nabrać sił. Stowarzyszenia ratowników ochotników, ekspertów w dziedzinie alpinizmu, speleologii, nurkowania i wspinaczki, pełniące całoroczne dyżury interwencyjne mogą w razie wypadku bezzwłocznie ruszyć na ratunek Dacią Duster.

Dacia
Dacia Duster

W Słowenii wspinaczka i turystyka górska są bardzo popularnymi formami spędzania wolnego czasu. W 2020 roku 430 ratowników ochotników przeprowadziło 485 akcji ratowniczych, z czego 1/3 dotyczyła osób zagubionych lub zablokowanych w terenie.

Serbskie stowarzyszenie ratownicze, liczące 500 ratowników ochotników, w tym 250 rezerwowych, wykonuje rocznie około 1500 akcji ratowniczych. Zdecydowana większość interwencji dotyczy pomocy osobom, które doznały obrażeń na szlakach narciarskich.

W Serbii Dustery są już od ośmiu lat wykorzystywane przez ratowników na co dzień do holowania przyczep ze sprzętem ratowniczym oraz przewozu ratowników i psów poszukiwawczych w najbardziej odległych regionach kraju.

Podczas powodzi w 2014 roku Dustery były wykorzystywane do trudnych akcji przewozowych w strefach podtopień, w deszczu, błocie, śniegu i zamieci.

Dacia
Dacia Duster

Liczba odwiedzających chorwackie góry– to około 600.000 osobodni wędrówek w skali całego kraju. Co roku siedmiuset ratowników ochotników przeprowadza łącznie około 7000 akcji ratowniczych. Około 15% akcji przypada na klęski żywiołowe (powodzie, trzęsienia ziemi, burze i śnieżyce).

28 grudnia 2020 roku potężne trzęsienie ziemi całkowicie zniszczyło miasto Petrinja w Chorwacji. Chorwaccy ratownicy górscy w swoich Dusterach dotarli jako pierwsi na miejsce zdarzenia. Dzięki ich szybkiej interwencji udało się między innymi uratować zasypaną pod gruzami kobietę.


 Cenione za swoją niezawodność i wszechstronność Dustery z poprzednich lat są zazwyczaj odkupywane i nadal wykorzystywane przez te trzy stowarzyszenia. Każda z flot liczy w sumie około 20 Dusterów. Nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych i drogowych Dacia Duster służy swoją niezawodnością i zdolnością do pokonywania przeszkód górskim bohaterom, aby ratować ludzkie życie.

Źródło: Dacia