EcoDrive - połączenie sił Fiata i firmy Microsoft

EcoDrive - połączenie sił Fiata i firmy Microsoft28.09.2007
Fiat Group Automobiles i Microsoft Automotive Business Unit zapowiadają pojawienie się nowego systemu bazującego na Blue&Me, który pozwala kierowcy zminimalizować negatywny wpływ na środowisko.

Na 62. Międzynarodowym Salonie Samochodowym we Frankfurcie Fiat Group Automobiles i Microsoft przestawili "Eco Drive", awangardowy systemem, który ma na celu uświadomienie producentom samochodowym, że odpowiedzialność za dbałość o środowisko naturalne nie kończy się z chwilą opuszczenia samochodu z linii produkcyjnej, ale ma też wpływ na sposób prowadzenia auta przez kierowcę.

Dzisiaj oficjalne dane dotyczące zużycia paliwa oraz emisji zanieczyszczeń ogłoszone przez Unię Europejską, uzyskuje się poprzez pomiar samochodów podczas testu Roller Dynamometer. Test jest przeprowadzany przez profesjonalistów w optymalnych warunkach środowiskowych i drogowych (stała temperatura, ciśnienie i wilgotność) - przy wcześniej zdefiniowanym cyklu jazdy (prędkość jazdy, czas i zmiana stała), z wyłączoną klimatyzacją, radiem, światłami i innymi urządzeniami. Jednak rzeczywiste poziomy emisji są różne. Zmieniają się w zależności od warunków jazdy (inne na drogach wiejskich oraz inne w mieście) - i są ściśle związane ze stanem technicznym samochodu i stylem jazdy prowadzącego.

Jak działa Eco Drive? System zbiera podczas jazdy wszystkie informacje potrzebne do poprawy jej skuteczności za pomocą portu USB systemu Blue&Me i zapisuje je na pen drive USB. Kierowca wprowadza dane do PC. System "EcoDrive" informuje kierowcę o wpływie samochodu na środowisko, czyli o poziomie emisji CO2, a następnie analizuje styl jazdy i radzi, jak zmienić dotychczasowy sposób jazdy w danym terenie, by uzyskać mniejszy poziom CO2 i obniżyć zużycie paliwa.

Dzięki systemowi EcoDrive kierowca może zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko poprzez redukcję emisji CO2 podczas całej podróży lub przez jej określony odcinek drogi. Poprzez obniżenie zużycia paliwa system zachęca też kierowców do oszczędzania, na co kierowcy mają duży wpływ.

EcoDrive, utworzony na bazie wielokrotnie nagradzanej platformy Blue&Me, opracowany wspólnie przez Fiata i Microsoft, powinien uzmysłowić kierowcy, jak jego styl jazdy wpływa na emisję zanieczyszczeń i jak go dostosować, by zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.

"EcoDrive" będzie dostępny od 2008 roku w niektórych modelach Fiata, wyposażonych w system Blue&Me, i oznacza kolejny etap współpracy Fiat Group Automobiles i Microsoft.

Źródło: Fiat