Fiaty do serwisu

Fiaty do serwisu30.07.2008
Fiat Auto Poland S.A. powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody marki Fiat Grande Punto i Bravo mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.

Grande Punto
Polski dystrybutor samochodów Fiat poinformował, że w niektórych egzemplarzach modelu Grande Punto, wiązka przewodów nagrzewnicy i klimatyzatora mogła zostać niewłaściwie zamontowana, co może doprowadzić do uszkodzenia izolacji tych przewodów i wystąpienia zwarcia elektrycznego, w konsekwencji którego w skrajnym przypadku istnieje minimalne prawdopodobieństwo wystąpienia zapłonu.

Wada dotyczy samochodów wyprodukowanych we Włoszech w okresie od kwietnia 2006 r. do września 2007 r.

Kampanią serwisową na rynku polskim objętych jest 6268 samochodów Fiat Grande Punto, o numerach VIN: od 00114670 do 00322635, od 01143872 do 01300776 oraz 00032678, 00088713 i 00098589.

Fiat Auto Poland S.A. poinformował UOKiK, że posiadacze pojazdów objętych kampanią, zostaną powiadomieni listownie o problemie oraz zaproszeni do autoryzowanej stacji obsługi w celu sprawdzenia poprawności montażu wiązki przewodów oraz ewentualnej wymiany zaczepu mocującego.

Bravo
Polski dystrybutor samochodów Fiat poinformował, że w niektórych egzemplarzach modelu Bravo, z powodu błędów technologicznych może dochodzić do uszkodzeń wspornika mocującego piastę koła tylnego, co może skutkować utrudnieniem w kierowaniu pojazdem, a w skrajnych warunkach istnieje minimalne prawdopodobieństwo utraty panowania nad pojazdem, co może doprowadzić do wypadku.

Kampanią serwisową na rynku polskim objęte są 83 egzemplarze Fiata Bravo, wyprodukowane we Włoszech w okresie od lutego do czerwca 2007 r. o numerach VIN: od 4007493 do 4044543.

Fiat Auto Poland S.A. poinformował UOKiK, że posiadacze pojazdów objętych kampanią, zostaną powiadomieni listownie o problemie oraz zaproszeni do autoryzowanej stacji obsługi w celu wymiany wadliwego elementu.

Źródło: UOKiK