Fiaty Sedici musz± odwiedzić warsztat naprawczy

Fiaty Sedici musz± odwiedzić warsztat naprawczy21.02.2012
Przedsiębiorca Fiat Auto Poland S.A. z siedzib± w Bielsku-Białej, powiadomił Urz±d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Fiat Sedici wyprodukowane w okresie od listopada 2011 do stycznia 2012, mog± stwarzać zagrożenie dla użytkowników.

Przedsiębiorca poinformował, że w niektórych samochodach marki Fiat Sedici przegub dolny kolumny kierownicy mógł zostać nieprawidłowo zamontowany, co może spowodować utratę kontroli nad kierowanym pojazdem.

Na rynku polskim kampani± naprawcz± objętych jest 30 samochodów marki Fiat Sedici.

Wszyscy klienci, który zakupili samochody objęte akcj± naprawcz± s± powiadamiani przez Autoryzowanych Partnerów indywidualnymi listami i wzywani do autoryzowanych serwisów w celu kontroli i ewentualnego dokonania stosownej naprawy.

¬ródło: UOKiK, Fiat