Regulaminy FEFK : Forum i Czata

  
Sortuj wg daty:
rosnąco malejąco
Zmiana regulaminu.


[ wiadomość edytowana przez: Miro dnia 2007-12-09 19:28:36 ]
  
 
Rozdział I Zarząd czata

Art. 1. Założyciel pokoju - administrator
§ 1. Założyciel i główny zarządca czata, nadaje i odbiera prawa operatorom. Stanowisko to zajmuje Allka
(allka@fordescort.org)

Art. 2. Operatorzy
§ 2. Członkowie klubu (do 5 osób), wybrani przez ogół klubowiczów i zaakceptowani przez Operatorow i założyciela pokoju

Rozdział II Prawa i obowiązki administratorów i użytkowników

Art. 1. Prawa operatora
§ 3. Usuwanie osób o niecenzuralnych i obraźliwych nickach i podszywających się pod innych użytkowników

Art. 2. Obowiązki operatora
§ 4. Posiadanie listy numerów IP użytkowników celem eliminowania nieścisłości
§ 5. Czuwanie nad tematem rozmów – eliminowanie treści obraźliwych, godzących w dobre imię innych użytkowników
§ 6. Eliminowanie treści pornograficznych

Art. 3. Obowiązki użytkownika
§ 7. Użytkownik zobowiązany jest do zarejestrowania nicka na WWW.POLCHAT.PL
§ 8. Użytkownik zobowiązany jest do wchodzenia na czat pod własnym zarejestrowanym nickiem
§ 9. Użytkownik zobowiązany jest do słuchania poleceń operatora

Art. 4. Prawa użytkownika
§ 10. Prowadzenie swobodnych dyskusji z innymi użytkownikami
§ 11. Zasięganie porad z zakresu motoryzacji
§ 12. Zgłaszanie na forum wszelkich uwag, wniosków i skarg dotyczących łamania regulaminu przez innych użytkowników i operatorów
§ 13. Operator może być odwołany – na wniosek użytkownika lub innego operatora przez zarząd stowarzyszenia - jeżeli nie przestrzega postanowień regulaminu bądź działa na szkodę stowarzyszenia

Rozdział III Przepisy końcowe

Art. 1 Przepisy końcowe
§ 14. Zarząd stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień do niniejszego regulaminu

LISTA OPERATORÓW:

ALLKA ( allka@fordescort.org )
AGUNIA ( agaspr001@op.pl )
KALOR (kalor@wp.pl)
Paulinka (avgas@wp.pl)
Pre100n ( pre100n@wp.pl )

[ wiadomość edytowana przez: Inferno dnia 2008-07-09 04:26:08 ]
  
 
Regulamin forum cz. 2

§ 5. Wątki ukryte.

1. Wątki ukryte są dostępne wyłącznie dla Escort Driverów – jako osób mających bezpośredni wpływ na działalność i funkcjonowanie Stowarzyszenia Ford Escort FanKlub Polska.
2. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to zasadne z uwagi na dobro Klubu, wątek ukryty może zostać ujawniony a wątek jawny może zostać ukryty. Decyzję w tej kwestii podejmuje Zarząd Stowarzyszenia FEFK w porozumieniu z Moderatorami forum.
3. Wszelkie materiały dotyczące działalności Stowarzyszenia (sprawozdania roczne Zarządu i Komisji Rewizyjnej, sprawozdania finansowe, uchwały Zarządu) są dostępne wyłącznie dla Escort Driverów.

§ 6. Obrazki (avatarki) i podpisy.

1. Każdy Klubowicz ma prawo wstawić wybrany przez siebie avatarek i podpis.
2. Avatarki nie mogą zawierać treści erotycznych i drastycznych. Nie mogą też być wulgarne. To samo dotyczy podpisów oraz emotikonów umieszczanych w treści wiadomości. Podpisy (sygnaturki) nie mogą zawierać ogłoszeń sprzedaży lub linków do aukcji internetowych.
3. W przypadku niezastosowania się do punktu 2 użytkownik otrzyma pisemną informację od Moderatorów lub Supervisorów o konieczności zmiany avatarka/podpisu w terminie do 7 dni. Jeżeli po tym czasie avatarek/podpis nie zostanie zmieniony – konto zostanie usunięte z forum FEFK.

§ 7. Zasady redagowania nowych wiadomości na forum.

1. Przed napisaniem nowej wiadomości należy upewnić się, czy temat nie został omówiony w innym wątku na forum. W tym celu należy skorzystać z funkcjonującej na forum wyszukiwarki, wpisując frazę kluczową jak najdokładniej precyzującą poszukiwaną informację.
2. Należy unikać formułowania niejasnych bądź wieloznacznych tytułów dla zakładanego wątku, zwłaszcza w kategoriach tematycznych. Tytuł wątku powinien w czytelny sposób sygnalizować poruszany w nim problem.
3. Na całym forum FEFK obowiązuje bezwzględny zakaz używania słów wulgarnych czy też powszechnie uważanych za obraźliwe.
4. Na całym forum FEFK obowiązuje bezwzględny zakaz publikacji treści obrażających inne narodowości, rasy ludzkie, religie.
5. Staraj się nie pisać wielkimi literami - w Internecie oznacza to, że krzyczysz. Nie nadużywaj także wykrzykników. Jeśli chcesz wyróżnić jakieś słowo lub zdanie w Twoim poście, możesz użyć funkcji pogrubienia tekstu.

§ 8. Publikowanie zdjęć i filmów na forum.

1. Zdjęcia publikowane bezpośrednio na forum (zapisywane w profilu użytkownika) oraz zdjęcia lub filmy znajdujące się na zewnętrznych serwerach/stronach, do których odnośniki umieszczane są w treści wiadomości, nie mogą zawierać: treści pornograficznych, propagujących ideologie totalitarne, szerzących nienawiść na tle rasowym, obrażających uczucia religijne jak również zachęcających do popełniania czynów zabronionych. Nie mogą też być drastyczne.
2. Zdjęcia przedstawiające pojazdy członków Klubu powinny mieć usunięte numery tablic rejestracyjnych.

§ 9. Likwidacja konta.

1. Konto Sympatyka, na którym stwierdzi się brak aktywności przez 6 miesiący (brak logowania się) – zostanie skasowane z forum FEFK.
2. Konto może zostać także skasowane na wyraźne życzenie Sympatyka FEFK lub Escort Drivera oraz w przypadku zgodnego ze statutem podjęcia uchwały o usunięciu członka Stowarzyszenia..
Wszystkie powyższe konta nadal będą aktywne na forum ogólnym motonews.pl.

§ 10. Sprawy sporne.

Wszelkie sprawy sporne na Forum FEFK oraz nieujęte w niniejszym regulaminie - rozstrzyga Zarząd FEFK.
[ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2011-04-14 00:05:40 ]
[ powód edycji: §6 pkt.2 info o zakazie umieszczania ogłoszeń w sygnaturkach ]
  
 
Regulamin forum cz.1

§ 1. Rejestracja na forum FEFK.

1. Do korzystania z forum FEFK niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego (zakładka „Dołącz do klubu” ).
2. Wielokrotne rejestrowanie się przez tego samego użytkownika jest niedopuszczalne i powoduje usunięcie wszystkich zdublowanych kont użytkownika.
3. Rejestracja na forum FEFK jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
4.Na forum FEFK obowiązują następujące statusy
a) Sympatyk FEFK (Forumowicz) – status ten otrzymuje osoba, która zarejestruje się na forum motonews.pl i dołączy do forum Klubu FEFK (poprzez kliknięcie zakładki dołącz do klubu i przesłanie zgłoszenia do Moderatorów). Istnieje możliwość przyznania statusu Sympatyka FEFK osobom nie zrzeszonym w Klubie, a zaprzyjaźnionym z nim. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd FEFK lub Moderator po konsultacji z Zarządem.
b) Escort Driver – status ten otrzymuje Sympatyk FEFK po uprzednim zgłoszeniu chęci wstąpienia do klubu, decyzję o przyjęciu do Klubu podejmuje Zarząd w porozumieniu z Kolegium Moderatorskim,następnie Sympatyk FEFK wpłaca składkę klubową, po wpłynięciu pieniędzy na konto klubowe zostaje nadany statut Escort Drivera. W momencie, gdy Escort Driver nie opłaci kolejnej składki w statutowo narzuconym terminie – powraca do statusu Sympatyka FEFK.
2. Osobne statusy na forum FEFK otrzymuje Zarząd FEFK – ma to ułatwić komunikację między Zarządem a Klubowiczami. Statusy Zarządu są zgodne z pełnionymi funkcjami (Prezes FEFK, Wiceprezes FEFK, Skarbnik FEFK).
3. Nie ma możliwości przydzielania statusów indywidualnych.

§ 2. Numery klubowe.

1. Numery klubowe nadawane zgodnie z kolejnością rejestracji w Klubie.
2. Każdy Escort Driver dostaje numer klubowy automatycznie po przyjęciu w poczet klubowiczy. Nie ma możliwości nadania określonego numeru, wybranego przez Escort Drivera.
3. Nie ma możliwości uzyskania numerów 666 i 1000 – są one zarezerwowane dla Członków Honorowych.
4. Numer klubowy nie wygasa w przypadku powrotu do statusu Sympatyka FEFK.

§ 3. Kategorie.

Na forum FEFK istnieją następujące kategorie tematyczne:
a) „Car Audio” – kategoria, w której użytkownicy forum mogą wymieniać się opiniami na temat wszelkiego sprzętu grającego w samochodach. Ogłoszenia publikowane w tej kategorii będą usuwane.
b) „Gadżety Klubowe” – kategoria, w której publikowane są informacje związane z dystrybucją gadżetów składkowych oraz propozycje dotyczące poszerzenia ich asortymentu. Wątki zrealizowane będą kasowane po 30 dniach.
c) „Gadżety Okolicznościowe” - Kategoria ta została utworzona w celu nadzorowania tzw. gadżetów nieskładkowych.
d) „Klub” – kategoria ta służy tylko i wyłącznie do wymiany informacji, spostrzeżeń i pytań dotyczących Stowarzyszenia Ford Escort FanKlub Polska. Wiadomości o innej tematyce będą przenoszone z tej kategorii bądź usuwane.
e) „Konkurs” - kategoria służąca do przeprowadzania cyklicznych (corocznych) wyborów „Najładniejszego Escorta FEFK”. Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu, zamieszczone są w regulaminie działu .
f) „Licytacje” – kategoria ta służy tylko i wyłącznie do przeprowadzania licytacji przedmiotów, wystawionych przez użytkowników forum, z których zysk w całości przeznaczony będzie dla fundacji, zajmujących się pomocą dzieciom poszkodowanym w wypadkach samochodowych. Wszelkie informacje dotyczące licytacji, zamieszczone są w regulaminie działu.
g) „Ogłoszenia” - kategoria służąca do zamieszczania ogłoszeń kupna, sprzedaży lub wymiany. Ogłoszenia zamieszczamy w nastepującej formie:
[S] lub [SPRZEDAM]
[K] lub [KUPIĘ]
[Z] lub [ZAMIENIĘ]
[P] lub [POSZUKUJĘ]
[O] lub [ODDAM]
[A] lub [ALLEGRO]
po czym następuje opis w "3 słowach" czego dotyczy oferta.
W treści posta należy podać szczegółowy opis towaru, w tym: model i rocznik Forda w przypadku podzespołów/akcesoriów dedykowanych, stan (stopień zużycia) w przypadku części używanych (np. dobry), podać proponowaną cenę, ewentualnie zamieścić zdjęcia sprzedawanego towaru.
Ogłoszenia nie spełniające powyższych zasad - będą bezwzględnie kasowane.
Wszelkie ogłoszenia dotyczące nielegalnego oprogramowania, nieprawnie kopiowanych filmów czy muzyki oraz wszelkich rzeczy o budzącym wątpliwości lub nie dającym się ustalić pochodzeniu – będą bezwzględnie kasowane. W kategorii „Ogłoszenia” wątki ulegają skasowaniu po 30 dniach.
Dokładniejsze informacje w dziale OGŁOSZENIA.
Za wszelkie transakcje przeprowadzone poprzez forum, Zarząd oraz wszyscy moderatorzy forum FEFK nie ponoszą odpowiedzialności.
h) „Pytania i Odpowiedzi” – kategoria, w której omawiane są szczegółowe kwestie techniczne związane z eksploatacją samochodu. Dopuszczalne są także pytania dotyczące innych problemów (informatyczne, prawne itp.). Wszelkie pytania związane z nielegalnym oprogramowaniem (w tym szczególnie oprogramowaniem serwisowym oraz elektronicznymi katalogami części Forda a także kodami dostępu, nieprawnie kopiowanymi programami, filmami, muzyką itp.) oraz wątki w jakikolwiek inny sposób dążące do naruszania praw autorskich – będą bezwzględnie kasowane.
Dokładniejsze informacje w dziale PYTANIA I ODPOWIEDZI.
i) „Sklepy i warsztaty” - kategoria przeznaczona do publikacji wszystkich polecanych lub nie polecanych przez nas miejsc, tzn. sklepy, warsztaty itp. Wątki z pytaniami będą usuwane po miesiącu od ich utworzenia. Gdy padnie w nich odpowiedź, zostanie ona umieszczona w zablokowanych wątkach z podziałem na województwo i kategorię.
j) „Spoty i Zloty” – kategoria, w której użytkownicy forum zamieszczają propozycję spotkań klubowych. Informacja o określonym spotkaniu musi zostać zamieszczona w osobnym wątku. W wątku tym należy podać co najmniej propozycję miejsca i terminu spotkania. Wszelkie informacje o spotkaniu, zdjęcia i dyskusje na ten temat powinny się znaleźć w tym samym wątku. Nie ma możliwości dopisywania informacji o kolejnym spotkaniu w tym samym wątku. Jedynymi wątkami podwieszonymi w tej kategorii mogą być wątki informujące o zlotach ogólnopolskich lub ponadregionalnych.
k) „Tuning” – kategoria przeznaczona do publikowania wiadomości na temat tuningu zewnętrznego i wewnętrznego samochodów. W tej kategorii można uzyskać pomoc techniczną dotyczącą tuningu czy poradę jak i zaprezentować ciekawe samochody.
- w wątkach traktujących na temat jednego, modyfikowanego samochodu, podtrzymywanych przez autora w ciągu dłuższego okresu czasu jako opis zmian samochodu, należy na początku tytułu w kwadratowym nawiasie [*] wstawić nick właściciela / użytkownika samochodu
l) "Wolna Amerykanka” – kategoria pełniąca funkcję kategorii ogólnej. Służy do publikowania wszelkich wiadomości nie dających się zakwalifikować do żadnej z wyżej wymienionych kategorii tematycznych.
m) „Kategoria ogólna” – kategoria przeznaczona do publikowania wątków informacyjnych szczególnie istotnych z punktu widzenia funkcjonowania forum klubowego i Stowarzyszenia FEFK. Uprawnienia do tworzenia wątków w tej kategorii mają wyłącznie Moderatorzy oraz członkowie Zarządu FEFK.

§ 4. Moderatorzy forum i Supervisorzy kategorii.

1. Funkcję porządkowo-organizacyjne na forum pełnią dwie kategorie użytkowników o specjalnych uprawnieniach:
a) Moderatorzy – posiadają pełne uprawnienia związane z edycją wątków i poszczególnych wiadomości na całym forum, ponadto nadają i zmieniają statusy klubowe oraz mają możliwości edycji ustawień forum (wygląd, opcje dostępu itp.).
b) Supervisorzy – posiadają uprawnienia związane z edycją wątków i poszczególnych wiadomości w obrębie określonej kategorii.
2. O wyborze nowego Moderatora lub Supervisora decyduje Zarząd i kolegium Moderatorów. Głos w tej sprawie ma także Administrator Forum motonews.pl
3. Moderatorzy i Supervisorzy są wybierani wyłącznie z grona Escort Driverów.
4. Moderator/supervisor ma prawo zrzec się swojej funkcji i wyznaczyć na swoje miejsce kandydata na moderatora/supervisora.
5. Raz do roku praca Moderatorów i Supervisorów jest oceniana przez Zarząd i Komisję Rewizyjną FEFK.


[ wiadomość edytowana przez: Wojo dnia 2008-11-24 00:56:19 ]
[ wiadomość edytowana przez: Miro dnia 2010-02-28 20:47:50 ][ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2011-04-13 23:56:06 ]
[ powód edycji: Poprawienie numeracji § bez zmiany merytorycznej treści. ]