Lexus IS250 i GS300 do serwisu

Lexus IS250 i GS300 do serwisu11.12.2007
Przedsiębiorca Toyota Motor Poland sp. z o.o. powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody Lexus IS250 i GS300 mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

Polski dystrybutor samochodów Lexus poinformował, że w niektórych samochodach Lexus IS250 i GS300 w przewodzie paliwowym umieszczonym w komorze silnika, połączenie zgrzewane zostało wykonane w niewłaściwym kierunku. Występujące w paliwie niewielkie ilości związków wywołujących korozję, mogą zapoczątkować drobne procesy korozyjne w połączeniu i spowodować nadmierne naprężenie. W rezultacie może dojść do powstania niewielkiego pęknięcia. Użytkowanie pojazdu z tego typu uszkodzeniem może doprowadzić do powiększenia się pęknięcia i w najgorszym przypadku do wycieku paliwa z przewodu paliwowego.

Kampanią serwisową na rynku polskim objętych jest 118 samochodów Lexus, wyprodukowanych w Japonii, o następujących zakresach numerów VIN:

Model

Kod modelu

Zakres VIN

Ilość

Okres produkcji

WMI

VDS

VIS

IS250

GSE20

JTH

BK262#

00001015 - 00003003

25

Od 3 czerwca 2005 do 2 grudnia 2005

02000011 - 02006199

05000019 - 05006048

GS300

GRS190

JTH

BH96S#

00001011 - 00001019

93

Od 28 września 2004 do 22 listopada 2005

05000014 - 05028535


Toyota Motor Poland sp. z o.o. poinformował UOKiK, że klienci, którzy kupili pojazdy objęte kampanią, zostaną powiadomieni listownie o konieczności sprawdzenia samochodu w autoryzowanych stacjach obsługi. Usterka zostanie usunięta bezpłatnie.

Źródło: UOKiK