Renault Kangoo II do serwisu

Renault Kangoo II do serwisu02.02.2012
Renault Polska Sp. z o.o. powiadomiło Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody marki Renault Kangoo II, wyprodukowane do 1 marca 2010 r. (wyposażone w fotele przednie typu GSFE 2W i 4W, GSFE Poczta, ...

...PARERE lub INNOVANT), mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. Przedsiębiorca poinformował, że w niektórych samochodach marki Renault Kangoo II w momencie gwałtownego hamowania lub zderzenia pojazdu, śruba mocująca pas bezpieczeństwa fotela przedniego może samoistnie się odkręcić.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 3351 samochodów marki Renault Kangoo II, wyposażonych w fotele przednie typu GSFE 2W i 4W, GSFE Poczta, PARERE lub INNOVANT.

Renault poinformuje właścicieli samochodów listem poleconym o zagrożeniu i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, w celu wymiany śruby mocującej pas bezpieczeństwa fotela przedniego.

Źródło: UOKiK