Jak telematyka transportu może wpłynąć na mniejsze koszty utrzymania floty?

Jak telematyka transportu może wpłynąć na mniejsze koszty utrzymania floty? - Samochody05.11.2019
Funkcjonowanie dużej firmy logistyczno-transportowej wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi. Środki te pochłaniają zakup i eksploatacja pojazdów, paliwo, wypłaty dla pracowników, a także koszty organizacyjne samego transportu. Zmniejszenie wydatków generowanych przez te czynniki leży w interesie każdego przedsiębiorcy. Rozwiązaniem jest telematyka transportu.

Ta nowa dziedzina łączy różne środki i narzędzia, dzięki którym jest możliwe gromadzenie oraz analizowanie danych. Systemy telematyczne wykorzystują urządzenia takie jak smartfony z różnymi aplikacjami, nawigację satelitarną, GPS, stacje pogodowe, bazy danych drogowych, fotoradary i kamery drogowe oraz dziesiątki innych źródeł. Gromadzone dane są analizowane i stanowią podstawę do optymalizacji pracy przedsiębiorstwa. Telematyka w transporcie pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów utrzymania floty przez optymalizację spalania paliwa, czasu pracy kierowców, planowania tras i inne elementy.

Telematyka transportu

Zmniejszenie wydatków na paliwo

Jednym z wielu czynników, który składa się na koszty prowadzenia firmy transportowej, jest paliwo. Jego udział w wydatkach jest tym większy, im więcej zleceń realizuje przedsiębiorstwo i im dłuższe są trasy przewozów. Racjonalne wykorzystanie benzyny czy oleju napędowego ma też znaczenie dla ekologii. Oszczędna jazda jest równoznaczna z niższą emisją spalin do środowiska.

Nowoczesne systemy telematyczne kontrolują poziom spalania paliwa w samochodzie przez rejestrowanie i analizę stylu jazdy kierowcy. Za ecodriving pracownicy mogą być nagradzani, co jest doskonałym motywatorem do opanowania tej techniki jazdy.

Racjonalne zarządzanie trasami przejazdów

Wykorzystanie paliwa jest też uzależnione od długości pokonywanych tras oraz ich specyfiki. Przykładowe duże natężenie ruchu na danej drodze powoduje, że pojazd często zatrzymuje się, a jego jazda jest nierówna i nieekonomiczna. Telematyka w transporcie pozwala na takie planowanie tras, aby były jak najkrótsze, jak najbardziej optymalne i jednocześnie zapewniały płynny przejazd. Umożliwiają to analizy danych dostarczanych przez bazy robót drogowych, interaktywne systemy rejestracji natężenia ruchu, informacje o zatorach, wypadkach i innych przeszkodach, a także systemy satelitarne i GPS. Dzięki bezpośredniej komunikacji z kierowcą jest możliwe informowanie go na bieżąco o przyszłych problemach oraz wskazywanie innych, bardziej racjonalnych tras. Ma to również wpływ na czas realizacji dostaw.

Inne czynniki paliwożerne

O kosztach paliwa decyduje też wyeliminowanie pustych przejazdów. Telematyka w logistyce umożliwia racjonalne zarządzanie transportem poprzez skorelowanie przewozu towarów tam i z powrotem tak, aby samochód nie wracał bez ładunku. Innym istotnym czynnikiem jest stan techniczny pojazdu. Na poziom spalania mogą wpływać elementy takie jak prawidłowe ciśnienie w oponach, zanieczyszczona przepustnica, wadliwe czy uszkodzone czujniki itp. Tylko ciśnienie powietrza obniżone o 0.6 bara zwiększa spalanie paliwa o 4%. W skali dużego przedsiębiorstwa są to znaczące koszty.

Telematyka transportu

Obniżenie kosztów eksploatacyjnych pojazdów

Sposób eksploatacji pojazdu jest uzależniony od zwyczajów i kultury jazdy kierowcy. Im częściej przekracza on dopuszczalne normy, im mniej ekonomicznie prowadzi pojazd, na zmianę wciskając gaz i hamulec, tym szybciej zużywają się części w jego samochodzie. Systemy telematyczne nie tylko kontrolują elementy, które obrazują styl jazdy kierowcy. Są też odpowiedzialne za analizę danych i tworzenie obrazu graficznego, który jest wskazówką zarówno dla firmy, jak i dla pracownika.

Niewłaściwa eksploatacja prowadzi też to drobnych i poważniejszych awarii, a te z kolei generują koszty związane z ich usuwaniem. Często zaniedbanie terminowej wymiany oleju prowadzi do zatarcia silnika i wiąże się z kosztownym remontem. Uszkodzony samochód oznacza również przestój, co jest równoznaczne ze stratami, jakie ponosi przedsiębiorstwo. Na obniżenie kosztów eksploatacji wpływają planowane przeglądy okresowe, konserwacje czy też wymiana części, zalecana przez producenta (płyny eksploatacyjne, hamulce, opony itp.). Logistyczne zarządzanie flotą pojazdów drogowych za pomocą rozwiązań telematycznych umożliwia kontrolowanie przebiegu i planowanie terminów takich prac.

Optymalizacja czasu pracy kierowców

Racjonalne wykorzystanie czasu pracy kierowców w naturalny sposób jest powiązane z kosztami eksploatacji pojazdów czy zarządzaniem trasami. W większości firm transportowych pracują oni na podstawie stawek godzinowych. Dlatego przedsiębiorca ponosi koszty zatrudnienia kierowcy bez względu na to, czy aktualnie jest w trasie czy oczekuje w motelu na załadunek. Przykładowe zaplanowanie trasy dostawy tak, że samochód jest na miejscu w dniu wolnym od pracy, zazwyczaj oznacza konieczność wielogodzinnego oczekiwania na wyładunek. Telematyka transportu i logistyki znacznie usprawnia system planowania tras, eliminując do minimum takie przestoje.

Planowanie pracy osób prowadzących pojazdy w dużej firmie nie jest łatwe. Powinno uwzględniać zarówno ekonomiczne zarządzanie transportem jak i przepisy, które regulują czas pracy kierowców. Systemy telematyczne oparte na modelach cyfrowych samodzielnie analizują dane, dostarczając gotowe wzorce. W efekcie przydział tras pracownikom jest optymalny i zgodny z przepisami. Jednocześnie telematyka umożliwia rejestrowanie tych danych, niezbędne do dokumentacji wymaganej prawem.

Telematyka transportu

Ograniczenie kosztów administracyjnych

Administracja jest stałym i jednocześnie niezbędnym elementem firmy logistycznej. Z drugiej strony zatrudnianie rzeszy urzędników i stwarzanie im komfortowych stanowisk pracy pochłania znaczące koszty. Ponadto, ręcznie przygotowywanie dokumentów czy umów i wysyłanie ich za pośrednictwem firm kurierskich znacznie wydłuża czas dopełniania formalności. Nowoczesne systemy telematyczne znacznie usprawniają ten proces, gdyż mogą być zintegrowane z zewnętrznymi aplikacjami i bazami. Efektem jest przyspieszenie przepływu dokumentów, a w następstwie – lepsza i sprawniejsza obsługa klientów. To z kolei pozwala ograniczyć liczbę personelu administracyjnego.

Wykrywanie nadużyć ze strony kierowców

Jednym z wielu czynników, które mają wpływ na koszty prowadzenia firmy spedycyjnej, jest uczciwość kierowców. Prowadząc pojazdy na trasach międzynarodowych przez wiele godzin są pozostawieni sami sobie. Brak bezpośredniego nadzoru sprawia, że wielu z nich korzysta z okazji przekroczenia obowiązujących zasad. Zanim pojawiły się systemy telematyczne częstą praktyką były kradzieże paliwa z baku samochodu oraz ich sprzedaż „na boku”. W efekcie kierowca zyskiwał dodatkowe korzyści, a pracodawca tracił środki.

Obecnie telematyka transportu dostarcza danych nie tylko o godzinie tankowania i ilości paliwa wlanego do baku. Rejestrując styl jazdy kierowcy i poziom spalania paliwa pozwala obliczyć, czy było ono wykorzystane racjonalnie.

Przekroczenia czasu jazdy i postojów

Inną popularną praktyką kierowców było (i nadal się zdarza), przekraczanie harmonogramu czasów jazdy i postojów. W celu wydłużenia przerwy postojowej czy szybszego dotarcia do celu kierowcy łamią zasady, jadąc bez przerwy wiele godzin, niekiedy z nadmierną prędkością. Niesie to ze sobą poważne konsekwencje. Obowiązkowe przerwy, jakie wprowadziły nowe przepisy o realizacji przewozów i czasie pracy kierowców, nie są bezpodstawne. Ich celem było ograniczenie zmęczenia i obniżonej koncentracji, których doświadcza prowadzący pojazd po wielu godzinach jazdy. Takie dysfunkcje wielokrotnie przyczyniały się do wypadania ciężarówek z trasy na autostradach, tłumaczone monotonią jazdy i zaśnięciem za kierownicą.

Kontrola jazdy w czasie rzeczywistym

Rozwiązania telematyczne, które oferuje Teagle Systems, pozwalają w czasie rzeczywistym śledzić okresy jazdy i postojów samochodu. W efekcie kierowca, który przekracza ustalony limit, jest o tym informowany i skłaniany do zatrzymania się na odpoczynek. Jaki to ma wpływ na koszty organizacji logistyki? Pomijając unikanie mandatów za złamanie przepisów zawodowych, firma ogranicza też ryzyko strat, jakie wynikają z wypadków drogowych, związanych z nim szkód i wzrostu stawek ubezpieczeniowych.

Warto też wspomnieć, że kontrolowanie jazdy w czasie rzeczywistym pozwala na wyeliminowanie zwyczaju wykorzystywania pojazdu do celów prywatnych (np. odwiedzin u znajomych czy okazyjnego zwiedzania).

Telematyka transportu

Teagle Systems - uniwersalny system telematyczny

Nowoczesne rozwiązania telematyczne oferuje przedsiębiorcom Teagle Systems. Proponowane przez nią produkty i usługi obejmują niemal wszystkie aspekty działania typowej firmy logistycznej czy spedycyjnej. Dzięki nim jest możliwe racjonalne zarządzanie flotą, które prowadzi do znacznego obniżania kosztów jej utrzymania. Uniwersalny system telematyczny może być stosowany w zadaniach takich jak:

  • kontrola gospodarki paliwowej,
  • utrzymanie floty,
  • ocena stylu jazdy,
  • redukcja kosztów administracyjnych,
  • poprawa bezpieczeństwa transportu,
  • optymalizacja procesów,
  • ewidencja zleceń.

Telematyka Teagle Systems obejmuje też programy motywacyjne dla kierowców oraz optymalizację procesów biznesowych. Proponowane systemy telematyczne mogą być stosowane nie tylko w przedsiębiorstwach logistycznych. Zapewnią też wsparcie firmom kurierskim, budowlanym, obsługującym przewozy pasażerskie, wypożyczalniom pojazdów, kolejnictwu i wielu innym.