Sprawdzenie OC - jak zweryfikować ważność ubezpieczenia?

Sprawdzenie OC - jak zweryfikować ważność ubezpieczenia? - Samochody18.12.2019
Ubezpieczenie OC samochodu jest w Polsce obowiązkowe. Jak możemy sprawdzić ważność polisy przez internet? Wystarczy skorzystać z portalu historiapojazdu.gov.pl. Jeśli zależy nam na weryfikacji OC sprawcy wypadku czy kolizji, warto posłużyć się stroną internetową Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W jaki inny sposób możemy sprawdzić ważność OC?

Jak sprawdzić ważność OC przez internet?

Ubezpieczenie OC samochodu jest w Polsce obowiązkowe. Powinien je zatem zakupić każdy właściciel pojazdu, który jest zarejestrowany na terenie kraju. To, jaką polisę powinniśmy wybrać, zależy od kilku czynników. Warto więc skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń dostępnego na https://ocenapolis.pl/ubezpieczenie/kalkulator-oc-ac i wybrać tę ofertę, która pasuje do naszych możliwości i oczekiwań. Jak możemy sprawdzić ważność OC samodzielnie? Mamy do wyboru trzy możliwości:

  • sprawdzenie ważności OC w dokumentach potwierdzających zawarcie umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym;
  • wykonanie telefonu do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym zawarliśmy kiedyś umowę i zapytanie o ważność polisy;
  • skorzystanie z portalu HistoriaPojazdu.gov.pl.

Aby sprawdzić pojazd za pomocą strony historiapojazdu.gov.pl, należy podać najważniejsze dane o interesującym nas samochodzie. Będą to: data pierwszej rejestracji pojazdu, numer VIN, a także numer rejestracyjny. Po wpisaniu tych danych wystarczy tylko kliknąć w przycisk “Sprawdź pojazd”. Natychmiast otrzymamy historię naszego pojazdu.

a

Fundusz gwarancyjny - sprawdzenie OC sprawcy wypadku

Możemy zweryfikować nie tylko ważność własnego OC. Jeśli jesteśmy osobą poszkodowaną w wypadku czy kolizji, a nie mamy pewności, czy samochód sprawcy był ubezpieczony, również możemy to sprawdzić. Taką możliwość daje nam Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Baza danych Ośrodka Informacji UFG zawiera informacje o polisach komunikacyjnych OC i AC. Towarzystwa oferujące ten rodzaj ubezpieczeń mają obowiązek przekazywania informacji o nich do bazy OI UFG. Jeśli chcemy sprawdzić ważność OC sprawcy przez internet, wystarczy wejść na stronę UGF, następnie przejść do zakładki “Baza OC i AC”. Kolejno należy wybrać panel “Sprawdź ubezpieczenie OC sprawcy wypadku” znajdujący się po lewej stronie. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak wypełnić widoczny formularz kilkoma danymi. Do sprawdzenia OC sprawcy wypadku potrzebne nam będą:

  • numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu sprawcy;
  • dzień zdarzenia;
  • kraj zdarzenia.

Będziemy także zobowiązani do przepisania kodu z obrazka, aby potwierdzić, że nie jesteśmy robotem. Z raportu UFG otrzymamy następujące informacje o polisie OC sprawcy:

  • numer polisy OC;
  • marka pojazdu;
  • nazwa firmy ubezpieczeniowej, która wystawiła polisę;
  • dane adresowe firmy ubezpieczeniowej.

Po dane dotyczące ubezpieczenia OC sprawcy możemy też zwrócić się do Funduszu za pośrednictwem tradycyjnej poczty, faxem lub mailem. Odpowiedź możemy również odebrać osobiście, w siedzibie Funduszu.

Co obejmuje OC samochodu?

Ubezpieczenie OC samochodu w Polsce jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego zakres ustanowiony jest przez prawo, a szczegółowe informacje na temat zakresu ubezpieczenia OC znajdziemy w art. 34 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Artykuł ten mówi, że odszkodowanie z polisy OC przysługuje „jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia”. Polisa OC gwarantuje zwrot pieniędzy na wypadek kolizji czy zdarzenia drogowego. Chroni nas również przed szkodami, które wyrządzimy komuś. Dzięki ubezpieczeniu poszkodowany otrzyma należyte pieniądze, a sprawca nie będzie musiał dopełniać formalności związanych z kolizją, ponieważ zrobi to za niego ubezpieczalnia. Polisę OC możemy w każdej chwili rozszerzyć o dodatkową ochronę.

Kara za brak OC

W związku z tym, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, jego brak jest równoznaczny z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Jaka jest kara za brak OC? Jej wysokość ustala Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W 2019 roku podstawowa stawka kary dla właściciela samochodu osobowego, który polisy OC nie miał od co najmniej 14 dni, wynosi 4 500 złotych. Od 2020 roku kara ta będzie wynosiła aż 5 200 zł. Jeśli nasza polisa będzie nieważna do 3 dni, zapłacimy 900 zł (2019 rok) lub 1040 zł (2020 roku). Brak ważności OC od 3 do 14 dni to kara sięgająca 2 250 zł (2019 rok) oraz 2 600 zł (2020 rok). W sytuacji, gdy przyczynimy się na drodze do kolizji czy wypadku, będziemy musieli pokryć całkowitą szkodę, jaką poniósł poszkodowany. Warto więc pamiętać o ubezpieczeniu OC samochodu. Pozwoli to nie tylko zaoszczędzić, ale także zadbać o zdrowie innych.

Jak wybrać OC samochodu?

Wybór ubezpieczenia OC może stwarzać pewne problemy. Nie zawsze przecież wiemy, na usługi której firmy się zdecydować. Na rynku dostępnych jest wiele produktów skierowanych do kierowców. Warto więc przed wyborem polisy określić nasze wymagania i skontaktować się z wybraną firmą. Możemy dokonać analizy kilku ofert i wybrać najtańszą lub najciekawszą. Wszystko zależy od tego, ile mamy czasu, a także pieniędzy. W końcu za dodatkową ochronę musimy zapłacić więcej. Wyższą stawkę za ubezpieczenie OC będą mieli młodzi właściciele aut. To dlatego, że stanowią oni pewnego rodzaju zagrożenie na drodze. Ze względu na ich niewielkie umiejętności istnieje większe ryzyko spowodowania wypadku. Warto również zaznaczyć, że im większa pojemność silnika pojazdu, tym jego OC będzie droższe.