Akcja naprawcza Alfy Romeo 156

Akcja naprawcza Alfy Romeo 15606.11.2006
Firma Fiat Auto Poland powiadomiła Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody Alfa Romeo 156, wyposażone w dodatkową nagrzewnicę, mogą być wadliwe. Akcją naprawczą objętych jest 217 aut ...

W instalacji elektrycznej dodatkowej nagrzewnicy w wyniku zwarcia może dojść do przepalenia bezpiecznika zabezpieczającego lub do przegrzania i stopienia izolacji przewodów zasilających dodatkową nagrzewnicę. Uszkodzenie układu nagrzewnicy powoduje wydłużony czas nagrzewania wnętrza pojazdu.

Wada może wystąpić w pojazdach z opcją dodatkowej nagrzewnicy, o numerach nadwozi w zakresach: od 0193123 do 0278968 i od 1263798 do 1379758, wyprodukowanych od grudnia 2001 r. do grudnia 2004 we Włoszech.

Importer powiadomi listownie właścicieli aut objętych akcją o konieczności skontaktowania się z autoryzowaną stacją obsługi w celu dokonania kontroli i wprowadzenia zmian przewidzianych procedurą naprawczą.

Źródło: UOiK, fot. Alfa Romeo