Nowy Lancer Evolution odbija klientów Subaru

Nowy Lancer Evolution odbija klientów Subaru17.07.2008
Analiza oparta na 172 pojazdach sprzedanych przez 60 dealerów w Wielkiej Brytanii w kwietniu i maju 2008 przyniosła zadowalające wnioski dla Mitsubishi Motors. Wskaźniki przejęcia klienta (% osób, które po raz pierwszy kupiły Mitsubishi)...

...na poziomie 70% dla samochodów wyposażonych w skrzynię biegów typu Twin Clutch-SST (TC-SST) i 40% dla pojazdów wyposażonych w manualnych skrzynię biegów wyglądają obiecująco.

Jak się spodziewano, wcześniejsi klienci Lancer Evolution przyjęli nowy samochód, głównie dzięki wersjom wyposażonym w manualne skrzynie biegów, w tym przeznaczonych wyłącznie na rynek brytyjski wariantach "FQ" o wyższych osiągach.

Równie ważne i znamienne, biorąc pod uwagę cele Lancera Evolution, jest pojawienie się grupy, która po raz pierwszy wybiera ten pojazd rezygnując z wysokiej jakości niemieckich marek (i pojedynczych egzotycznych włoskich) – zwłaszcza dla bardziej zaawansowanych modeli wyposażonych w skrzynię biegów TC-SST.

Wreszcie, grupa klientów Subaru, którzy licznie przechodzą do obozu Lancer Evolution, także wiele mówi o możliwościach nowego samochodu. Poniżej przedstawiono współczynnik przejęcia klientów według podziału na marki wcześniej posiadanych przez nich pojazdów (liczby zaokrąglono):
- Samochody wyposażone w TC-SST:
o 40%: wysokiej jakości marki niemieckie (głównie Audi, BMW i Mercedes-Benz)
o 30%: Subaru
o 20%: wcześniejsze wersje Lancer Evolution

- Samochody wyposażone w manualną skrzynię biegów:
o 20%: wysokiej jakości marki niemieckie
o 20%: Subaru
o 40%: wcześniejsze wersje Lancer Evolution
o 20%: inne marki

Lancera Evolution wprowadzono na rynek w Wielkiej Brytanii w marcu 2008, około cztery miesiące wcześniej niż w pozostałych krajach europejskich.

Źródło: MMC Car Poland