Ekologiczna wizja Mitsubishi

Ekologiczna wizja Mitsubishi08.06.2009
Plan działań w ramach nowego programu ochrony środowiska podkreśla zaangażowanie Mitsubishi Motors w rozwój nowych technologii - w tym przede wszystkim technologii pojazdów EV - oraz ograniczanie wpływu działalności biznesowej firmy na środowisko naturalne.

Plan przewiduje wspólne wysiłki grupy Mitsubishi Motors, jej klientów i szeroko rozumianych społeczności na rzecz stworzenia przyjaznego otoczenia o niskiej zawartości tlenków w powietrzu. Program „Environmental Vision 2020” to również przejaw postępowania według ogłoszonej niedawno misji firmy „Drive@earth”.

Aby osiągnąć cele wyznaczone w planie „Environmental Vision 2020” grupy MMC, Mitsubishi Motors skoncentruje swoje wysiłki na 3 obszarach działania: „Produkty i technologia”, „Aktywność firmy” i „Współpraca ze społecznościami lokalnymi”.

1. Produkty i technologia
Firma pracuje nadal nad technologiami pojazdów EV, starając się jednocześnie na wszelkie sposoby ograniczyć negatywne wpływy swoich produktów na środowisko naturalne. Działania te obejmują min. zmniejszenie zużycia paliwa przez tradycyjne silniki spalinowe, a także ograniczenie rozmiarów i masy pojazdów.
Cele na rok 2020 w obszarze „Produkty i technologia” w ramach programu „Environmental Vision 2020” grupy MMC:
- Osiągnięcie profilu produkcji, której 20% stanowią pojazdy EV
- Zmniejszenie o 50% masy emitowanego CO2 względem emisji z roku 2005.

2. Aktywność firmy
Analizując wszelkie aspekty działalności – począwszy od planowania produktów, przez konstruowanieektowanie, produkcję i sprzedaż aż po usługi posprzedażne – firma aktywizuje działań firmy na rzecz promocji bardziej powszechnego wykorzystania pojazdów EV. Ponadto firma podniesie skuteczność działań grupy Mitsubishi Motors na rzecz ochrony środowiska dzięki ustanowieniu nowych standardów na każdym polu działalności biznesowej: od produkcji po dystrybucję, zakupy, sprzedaż i prace biurowe.
Cele na rok 2020 w obszarze „Aktywność firmy” w ramach programu „Environmental Vision 2020” grupy MMC:
- Ograniczenie emisji CO2 podczas produkcji pojazdu o 20% względem wielkości z roku 2005

3. Współpraca z otoczeniem
Firma będzie współpracować ściśle z klientami i szeroko rozumianymi społecznościami na rzecz tworzenia infrastruktury, która wspierać będzie zastosowanie pojazdów EV. Będzie również zwiększać swoje zaangażowanie w globalną ochronę środowiska poprzez promowanie ekologicznych zachowań oraz działania na rzecz ochrony przyrody wespół ze społecznościami lokalnymi.

Źródło: Mistubishi