4 elektryczne i-MiEV dla Księstwa Monako

4 elektryczne i-MiEV dla Księstwa Monako02.12.2009
Firmy Mitsubishi Motors Corporation (MMC) oraz Mitsubishi Corporation (MC) wspólnie przekazały Księstwu Monako 4 egzemplarze pojazdów elektrycznych nowej generacji i-MiEV. W ceremonii przekazania odbywającej się w Pałacu Księcia ...

...brało udział wiele osobistości łącznie z Jego Wysokością Księciem Albertem II. Księstwo Monako, aktywnie poszukując sposobów walki z zanieczyszczeniem środowiska oraz działając na rzecz zamiany lokalnych środków transportu na samochody elektryczne charakteryzujące się niską emisją CO2, podpisało w Monako w dniu 26 marca 2009 porozumienie z Mitsubishi Motors Corporation, Mitsubishi Motors Europe B.V. (europejski oddział MMC) oraz MC Automobile (Europe) N.V. (firma zależna od MC w 100%) dotyczące testów flotowych aut elektrycznych. Zgodnie z warunkami porozumienia, pojazdy i-MiEV, które są dostarczane w Japonii głównie klientom korporacyjnym już od lipca, zostały przekazane Księstwu Monako.

Samochody i-MiEV są użyczane w ramach leasingu poprzez MCE Bank GmbH, firmę zależną od MC. Zgodnie z warunkami porozumienia, Księstwo Monako planuje promować pojazdy elektryczne poprzez wykorzystywanie Mitsubishi i-MiEV w organizacjach świadczących usługi dla lokalnej społeczności, takich, jak poczta, parkingi publiczne, firma elektryczna Monegasque (SMEG) oraz w Fundacji Księcia Monako Alberta II.

Nowa generacja pojazdów elektrycznych i-MiEV zadebiutowała na japońskim rynku w lipcu 2009 roku. Planując przygotowania do globalnej dystrybucji w roku 2010, MMC aktualnie angażuje się na skalę światową w programy testowe i promocyjne. Są one przeprowadzane w Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych oraz w Europie.

Źródło: Mitsubishi