Ilość turów Porsche zwiększyła się

Ilość turów Porsche zwiększyła się27.06.2005
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart, może być dumne z powiększenia się stada turów na terenie zakładów w Lipsku. Pierwsze zwierzęta zostały przeniesione na były poligon, gdzie do ich dyspozycji jest obecnie około 70 hektarów ...

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart, może być dumne z powiększenia się stada turów na terenie zakładów w Lipsku. Ilość byków, krów i cieląt wzrosła już do 50 sztuk. Pierwsze zwierzęta zostały przeniesione na były poligon, gdzie do ich dyspozycji jest obecnie około 70 hektarów, wiosną 2002 roku. W ciągu trzech lat zwierzęta zadomowiły się i rozmnożyły, tak że ich początkowa ilość zwiększyła się ponad dwukrotnie. Tury, razem z żyjącym na tym terenie stadem dzikich koni rasy exmoor, zapobiegają zarastaniu terenu krzewami.

Ilość turów Porsche zwiększyła się 1 Ważnym celem Porsche jest utrzymanie ekologicznej wartości tego obszaru z jego istniejącą fauną i florą. "Ruch samochodów na torze testowym został tak zorganizowany, aby nie zakłócać zwierzętom spokoju" – wyjaśnia Rolf Toczek, kierownik zakładowych służb ekologicznych w Porsche AG. Dzięki temu na terenie tym obok turów i dzikich koni żyje też wiele zajęcy, lisów i saren, a duża ilość owadów przyciąga żerujące nietoperze.

Tury i dzikie konie tworzą półdzikie stada zwierząt roślinożernych, które dzięki niewielkim wymaganiom i odporności mogą w dużym stopniu egzystować bez pomocy ze strony ludzi. Zasiedlenie tego terenu zwierzętami było centralnym punktem szerokiej koncepcji ochrony krajobrazu byłego poligonu, opracowanej na zlecenie Porsche AG przez niezależnych biologów w ścisłej współpracy z władzami ekologicznymi Lipska i Saksonii. Projekt założenia w tym miejscu łąk tworzy naturalną równowagę dla położonego w sąsiedztwie toru testowego o długości sześciu kilometrów, na którym klienci Porsche pod okiem instruktorów sprawdzają swoje umiejętności terenowe w wyprodukowanych w Lipsku samochodach Cayenne.

Lipski biotop Porsche służy ponadto jako udany przykład wykorzystania nieczynnych poligonów. "Najskuteczniejszym sposobem utrzymania tak urozmaiconych krajobrazów, z mozaiką obszarów zalesionych i otwartych, jest zasiedlenie ich dużymi zwierzętami roślinożernymi, takimi jak tury, dzikie konie lub zwierzyna płowa. Powstaje środkowoeuropejski krajobraz sawannowy, dający wymierającym i rzadkim zwierzętom szanse na przeżycie" – podkreśla wartość biotopu Wolf Lederer, którego biuro stworzyło koncepcję rozwoju tego terenu. Lederer jest przekonany, że "tak niepowtarzalna flora i fauna na skraju dużego miasta i pośrodku obszarów uprzemysłowionych jest czymś wyjątkowym w Niemczech."