Nowe Renault Austral - jakość od A do L

Nowe Renault Austral - jakość od A do L10.03.2023
Inwestycje poczynione w zakładzie w Palencii (Hiszpania) pozwalają zapewnić najwyższe standardy produkcyjne i użytkowe Nowego Renault Austral i jego wyposażenia.

Składają się na nie w szczególności 32 systemy wspomagania prowadzenia (ADAS), w tym wyświetlacz head-up najnowszej generacji, wyjątkowo starannie dopracowany pod względem ustawień. Na jego potrzeby zainstalowano dwa nowe, ultranowoczesne stanowiska kalibracji.

Sergio, kierownik ds. nowych projektów na wydziale montażowym zakładu, wyjaśnia, że dostrojenie tych dwóch stanowisk nie było łatwe ze względu na trudność z doborem właściwego oświetlenia. Przyjrzyjmy się historii działań zwieńczonych sukcesem, z których korzysta dziś w pełni cała produkcja zakładu.

Renault Austral
Sergio, kierownik ds. nowych projektów na wydziale montażowym zakładu

Od pierwszego stanowiska na linii produkcyjnej po końcową kontrolę, w całym zakładzie w hiszpańskiej Palencii obowiązują te same jednakowo wysokie wymogi, których celem jest uczynienie z Renault Austral rynkowego wzorca jakości. Osiągnięcie tego celu było możliwe dzięki pełnej mobilizacji pracowników i zastosowaniu nowych, wyjątkowo efektywnych narzędzi w połączeniu z prawdziwie rygorystyczną procedurą kontroli jakości na końcu linii produkcyjnej.

Oprócz jakości, którą widać, czyli jakości spasowania elementów i wykończenia, są także kontrole statyczne i dynamiczne, wykonywane przez człowieka lub maszyny, gwarantujące również jakość odczuwalną, czyli prawidłowe działanie i niezawodność technologii pokładowych Nowego Australa, takich jak 32 systemy wspomagania prowadzenia (ADAS).

"Pojawienie się Nowego Australa było rewolucją technologiczną, wymagającą poważnych inwestycji. Dlatego zakład w Palencii został poddany modernizacji. Produkcja tego ultranowoczesnego modelu w naszym zakładzie jest dla nas powodem do wielkiej dumy." - Sergio, kierownik ds. nowych projektów na wydziale montażowym

Stanowiska ADAS dla wszystkich!

Wyświetlacz head-up nowej generacji (wyświetlanie informacji związanych z prowadzeniem samochodu od wewnętrznej strony przedniej szyby na powierzchni o przekątnej 9,3 cala) jest jednym z tych systemów ADAS, którego technologia produkcji stosowana w zakładzie w Palencii daje gwarancję optymalnej jakości działania.

Mała kamera umieszczona za deską rozdzielczą, obok projektora wyświetlającego informacje na przedniej szybie, stale monitoruje jakość obrazu i dostosowuje go do aktualnych warunków oświetlenia. Jego kalibrację i kontrolę prawidłowego działania zapewniają umieszczone na końcu linii produkcyjnej dwa nowe stanowiska zwane w zakładowym żargonie „stanowiskami ADAS”.

"100% egzemplarzy Renault Austral wyposażonych w wyświetlacz head-up przechodzi przez jedno z tych dwóch stanowisk. Nasz zakład nie tylko montuje, lecz także dostraja i poddaje kontroli działanie wyświetlacza w Nowym Australu. Stale zwiększamy zakres naszych kompetencji, aby móc zapewnić najwyższy poziom jakości" – wyjaśnia Sergio, kierownik ds. nowych projektów na wydziale montażowym."
"W takie stanowiska kalibracji są wyposażane zakłady z liniami montażowymi ASL (Alliance Standard Line), spełniającymi najwyższe standardy produkcyjne w ramach Aliansu."
Renault Austral
Renault Austral jest wyposażony, w zależności od wersji, w wyświetlacz head-up najnowszej generacji

Ultraprecyzyjna kalibracja

Podczas kontroli Nowego Australa na stanowisku kalibracji dostrajanie parametrów wyświetlania informacji na przedniej szybie odbywa się poprzez wprowadzenie do kabiny, od strony kierowcy, przegubowego ramienia high-tech wyposażonego w specjalną, ultranowoczesną kamerę.

Kamera ta odpowiada za prawidłowe wyśrodkowanie obrazu wyświetlanego przez projektor systemu head-up względem kąta nachylenia przedniej szyby (położenie 3D). W tym celu porównuje ona położenie wyświetlanego obrazu względem położenia teoretycznego na 48-punktowej matrycy.

W razie potrzeby główny komputer pokładowy komunikuje się z modułem wyświetlacza head-up w celu skorygowania położenia punktów matrycy i wykonania ponownego pomiaru.

"Jeśli punkty nie są zgodne z położeniem teoretycznym, oprogramowanie powtarza cykl aż do osiągnięcia idealnego położenia – komentuje Sergio."
Renault Austral
Podczas kontroli na stanowisku kalibracji dostrajanie odbywa się poprzez wprowadzenie do kabiny przegubowego ramienia wyposażonego w specjalną, ultranowoczesną kamerę

Czerń i światło

Ale Sergio przypomina sobie również, jak trudno było jemu i jego zespołowi doprowadzić do tego, aby kalibracja kamery udawała się już za pierwszym razem. Te dwa bardzo zaawansowane technologicznie stanowiska wymagają zapewnienia specjalnych fizycznych warunków podczas dostrajania ich parametrów pracy.

"Wyzwaniem było uzyskanie na tych stanowiskach stałych warunków oświetlenia dla kamery wyświetlacza head-up. Kryterium to jest niezbędne do uzyskania prawidłowej kalibracji, gwarantującej idealne działanie systemu w każdych warunkach oświetleniowych – wyjaśnia Sergio. – Za przednią szybą nie mogło też być pól o różnej jasności. W przeciwnym razie, z uwagi na przezroczystość szkła, kalibracja była błędna."

Problem udało się rozwiązać dzięki genialnemu w swej prostocie rozwiązaniu.

"Przeprowadziliśmy mnóstwo symulacji, testów i badań. Aż w końcu zainstalowaliśmy czarną zasłonę i umieściliśmy źródło światła na poziomie podłogi. Kiedy jasność źródła została ustawiona na 300 lumenów, wszystko zaczęło działać – opowiada Sergio z wyrazem radości na twarzy. – Dzięki temu udało się uniknąć kosztownej budowy ruchomych ścianek oraz zapewnić płynność w strefie ruchu."

To pokazuje, że nawet najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia wymagają małych usprawniających akcesoriów.

Renault Austral
Na stanowiskach kalibracji stałe warunki oświetleniowe dla kamery wyświetlacza head-up uzyskano dzięki zaciemniającej zasłonie i źródłu światła umieszczonemu na poziomie podłogi.

Na pełnych obrotach

"Udało nam się uzyskać to, co chcieliśmy: prawidłową kalibrację już za pierwszym razem. I zajmuje ona zaledwie dwie minuty. Dysponujemy optymalnymi warunkami, by dostarczać klientom samochody Renault Austral z zapewnieniem najwyższej jakości – cieszy się Sergio. Oba stanowiska pracują na pełnych obrotach. Oba stanowiska pracują nieprzerwanie od godziny 6 do 22 i od momentu ich zainstalowania przepracowały już ponad 4 000 godzin" – dodaje Sergio.
Renault Austral
Hiszpański zakład w Palencii wiele zainwestował w produkcję Nowego Renault Austral.

Dwa zainstalowane w zakładzie w Palencii „stanowiska ADAS” do kalibracji wyświetlacza head-up najnowszej generacji mają przed sobą obiecującą przyszłość.

"Nasz zespół wszechstronnych specjalistów został przeszkolony również w zakresie obsługi tych stanowisk. Łącznie przeszkolono 20 osób. To liczba niezbędna dla zapewnienia w zakładzie w Palencii bieżącej produkcji Renault Austral, a w najbliższej przyszłości również Nowego Renault Espace. Jesteśmy gotowi i z niecierpliwością czekamy na start!" – podsumowuje Sergio.

Źródło: Renault