Uroczysta inauguracja Akademii Misia Ratownika

Uroczysta inauguracja Akademii Misia Ratownika23.10.2001
W dniu 14 października br. odbyła się uroczysta inauguracja projektu pt. Akademia Misia Ratownika, którego jednym z głównych sponsorów jest firma Ford Distribution Sp. z o.o. ...

W dniu 14 października br. odbyła się uroczysta inauguracja projektu pt. Akademia Misia Ratownika, którego jednym z głównych sponsorów jest firma Ford Distribution Sp. z o.o. Akademia Misia Ratownika jest projektem edukacyjnym zmierzającym do poprawy bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, a także integrującym nauczycieli szkół podstawowych z pracownikami służb ratownictwa wokół działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci.

Uroczysta inauguracja Akademii Misia Ratownika 1 "Co roku na polskich drogach ginie w wypadkach samochodowych ponad 6 000 osób, wśród nich są dzieci nieświadome zagrożeń związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym. Firma Ford świadoma swej odpowiedzialności społecznej oraz oczekiwań aktywnego współdziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa podejmuje szereg inicjatyw mających na celu kształtowanie poprawnych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego. Jestem przekonany, że wspierając Akademię Misia Ratownika przyczynimy się do kształtowania prawidłowych postaw dzieci, a przez to do zmniejszenia liczby wypadków drogowych z ich udziałem." - powiedział Adam Kołodziejczyk, Dyrektor Generalny Ford Distribution Sp. z o.o. podczas Uroczystej Inauguracji Akademii Misia Ratownika w Krakowie.

Bezpieczeństwo klientów jest priorytetem dla firmy Ford na całym świecie. Poprzez produkcję nowoczesnych pojazdów firma pozytywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa na drogach, zaś stałe prace badawczo-rozwojowe nad systemami wspierającymi kierowców, kontrolującymi i korygującymi zachowanie pojazdów w sytuacjach ekstremalnych przyczyniają się do zmniejszenia liczby wypadków. Jednakże firma Ford zdaje sobie sprawę z konieczności aktywnego wspierania i angażowania się w rozbudowany system edukacji komunikacyjnej będący gwarantem bezpiecznego ruchu drogowego. Firma Ford postrzega swoją działalność nie tylko jako produkcję, dystrybucję czy też serwisowanie produktów najwyższej jakości, ale także wspieranie społeczności lokalnych w ich istotnych działaniach. "Zaangażowanie Ford Distribution Sp. z o.o. w projekt Akademii Misia Ratownika jest wyrazem troski firmy o poziom edukacji komunikacyjnej w Polsce. Wierzymy, że właściwa i konsekwentnie prowadzona edukacja komunikacyjna pozwala na kształtowanie odpowiedzialnych i świadomych zachowań uczestników ruchu drogowego, które mogą zapewnić im bezpieczny udział w tym ruchu." – dodał Adam Kołodziejczyk.

Uroczysta inauguracja Akademii Misia Ratownika 2 Ford Distribution Sp. z o.o. od wielu lat aktywnie uczestniczy w projektach mających na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach. Firma Ford była pierwszą, która w 1996 roku wsparła konkurs "As bezpiecznej jazdy" organizowany przez tygodnik Auto Świat, przekazując kilkanaście samochodów do celów szkoleniowych oraz fundując główną nagrodę – Forda Escorta. Było to wyrazem poparcia Forda dla idei stałego kształcenia kierowców oraz podnoszenia ich wiedzy i umiejętności z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach. W 1998 roku firma Ford we współpracy z miesięcznikiem "Twój Styl" zorganizowała, również po raz pierwszy w Polsce, "Wyścig po bezpieczeństwo". Dzięki konkursowi 30 czytelniczek przeszło wszechstronne szkolenie w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym jako kierowca, a najlepsza odjechała nowym Fordem Ka. W 1999 roku Ford Distribution Sp. z o.o. wsparła budowę miasteczka komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej w Łapanowie, dzięki któremu lekcje wychowania komunikacyjnego mogą być ciekawe i prawidłowo prowadzone. "Nasze działania skupione są na edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży oraz stałym podnoszeniu kwalifikacji kierowców" – powiedział Adam Kołodziejczyk.

Uroczysta inauguracja Akademii Misia Ratownika 3 Projekt Akademia Misia Ratownika – przygotowany i opracowny przez Stowarzyszenie Misie Ratują Dzieci - skierowny jest bezpośrednio do dzieci, zaś jego celem jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa. Z obserwacji Stowarzyszenia wynika, że główną przyczyną wypadków, których ofiarami stają się dzieci jest nieumiejętność rozpoznawania zagrożeń i niepowodzenie dotychczasowych form edukacji w zakresie prewencji w obliczu sytuacji, w której dziecko jest na co dzień świadkiem łamania przez rodziców i wychowawców podstawowych zasad bezpieczeństwa. W ocenie Stowarzyszenia brak niezawodnego autorytetu, z którym dziecko mogłoby się identyfikować jest najpoważniejszym minusem w działaniach prewencyjnych i w konsekwencji także przyczyną wypadków. Takim samoistnym autorytetem z uwagi na pełnioną w samochodach ratownictwa rolę, jest postać Misia Ratownika – postrzeżona już przez dzieci jako niezawodny przyjaciel, przynoszący otuchę w chwilach dla nich najtrudniejszych. W projekcie Akademii występuje on w roli eksperta i doradcy umiejętnie przekazującego dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa.

W roku szkolnym 2001/2002 Akademia Misia Ratownika będzie wprowadzona jako program pilotażowy w kilkudziesięciu szkołach podstawowych województwa małopolskiego. Równolegle w ramach projektu będą prowadzone szkolenia dla pracowników służb ratowniczych z zakresu umiejętności udzielania ofiarom wypadków emocjonalnego wsparcia, radzenia sobie ze stresem wynikającym z wywiązywania się z obowiązków zawodowych, a także podnoszenia kwalifikacji do prowadzenia zajęć w szkołach. Ponadto Akademia Misia Ratownika chce być ogólnopolskim forum dyskusyjnym na temat poprawy bezpieczeństwa, sposobów, metod i projektów dotyczących edukacji w tym zakresie i ich realizacji w szkołach.To miejsce wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy policjantami, strażakami i lekarzami zajmującymi się propagowaniem wiedzy na temat bezpieczeństwa a nauczycielami, wychowawcami i pedagogami. Dla dzieci Akademia Misia Ratownika jest pełną radości zabawą, prowadzoną pod okiem Misia Ratownika, jest także szkołą integracji – poprzez zajęcia o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym z dziećmi niepełnosprawnymi - uczącą tolerancji, wzajemnej współpracy i naturalnej pomocy. Sponsorami projektu Akademia Misia Ratownika są firmy Ford Distribution Sp. z o.o., PKN Orlen S.A., PZU Życie S.A. oraz Pliva Kraków. Patronat medialny objęły TVP 1, Gazeta Krakowska, RMF FM oraz Interia.pl.

"Prowadzenie stałej i właściwej edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży pozwoli na wychowanie młodego świadomego pokolenia, posiadającego umiejętność bezpiecznego poruszania się po drogach. To powinno doprowadzić do zdecydowanego spadku liczby wypadków drogowych, w których na dzień dzisiejszy co roku ginie tak wiele osób. Działajmy wspólnie na rzecz bezpieczeństwa na polskich drogach" – podsumował Adam Kołodziejczyk, Dyrektor Generalny Ford Distribution Sp. z o.o.

Źródło: Ford Distribution Sp. z o.o.