Portugalia i Renault-Nissan na rzecz ekologii

Portugalia i Renault-Nissan na rzecz ekologii11.12.2008
Rząd Portugalii oraz Alians Renault-Nissan poinformowały o zawarciu kompleksowej umowy partnerskiej, której celem jest stworzenie w Portugalii do roku 2010 systemu transportu indywidualnego o zerowej emisji spalin.

Program zakłada wykorzystanie pojazdów z napędem elektrycznym dostarczanych przez Alians oraz rozbudowanej sieci stacji doładowujących, która w ciągu najbliższych trzech lat powinna objąć swoim zasięgiem całe terytorium kraju.

Pojazdy z napędem elektrycznym, sieć stacji doładowania akumulatorów i system zachęt wchodzą w skład rozwiązania, mającego na celu stworzenie systemu transportu indywidualnego o zerowej emisji spalin, którym w najbliższych latach będzie dysponowała Portugalia.

W lipcu br. Portugalia, jako pierwszy kraj europejski, zawarła umowę partnerską bezpośrednio z Aliansem Renault-Nissan, która ma na celu zbadanie możliwości wprowadzenia systemu transportu indywidualnego o zerowej emisji spalin. Inicjatywę tę podjęto z myślą o reakcji na współczesne problemy, jak globalne ocieplenie, uzależnienie od importu ropy naftowej, czy konieczność prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju w zakresie środków transportu o zerowej emisji. Po czterech miesiącach rozmów i analiz Portugalia stała się pierwszym europejskim krajem, który podpisał z Aliansem końcową umowę w zakresie wdrażania programu dotyczącego systemu transportu indywidualnego o zerowej emisji.

Bardzo szybko zdaliśmy sobie sprawę, że system transportu indywidualnego o zerowej emisji znacznie wykracza poza samą kwestię pojazdów. Aby wszystko mogło prawidłowo funkcjonować, niezbędna jest szeroka współpraca z rządem i innymi partnerami – powiedział Carlos Tavares, wiceprezes Nissan Motor Co., Ltd.

Program zakłada stworzenie 1300 stacji doładowania akumulatorów, które powinny zostać uruchomione do końca 2011 roku, z czego 310 powinno być gotowych już w roku 2010.

Portugalia podejmie też szereg kroków mających na celu stworzenie systemu zachęt dla podmiotów decydujących się na zakup samochodu z napędem elektrycznym. Będą to między innymi ulgi podatkowe przyznawane osobom prywatnym i przedsiębiorstwom. System zachęt podatkowych, który ma wejść w życie w roku 2010, zostanie utrzymany przez co najmniej następnych pięć lat. Rząd portugalski zadeklarował, że poczynając od 2011 roku, wprowadzi wymóg, zgodnie z którym 20% pojazdów nabywanych przez instytucje publiczne będą stanowiły samochody o zerowej emisji.

Analizowane są także inne rozwiązania, m.in.: ulgi w opłatach za parkowanie, ułatwienia w dostępie do centrów miast, dopłaty przy zakupie auta, itp. Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do klientów indywidualnych i obejmujące np. pokazy pojazdów elektrycznych rozpoczną się w 2010 roku.

Informacja o wspomnianych działaniach została ogłoszona podczas wystawy Portugal Tecnológico 2008 w Lizbonie, która jest jedną z najważniejszych krajowych imprez poświęconych nowym technologiom, organizowaną pod patronatem portugalskiego Ministerstwa Gospodarki i Innowacji. W ciągu 6 dni trwania wystawy prezentowany był opracowany przez Nissana model Cube Denki (denki TP po japońsku elektryczny). W tym koncepcyjnym pojeździe zastosowane zostały takie same akumulatory litowo-jonowe, jakie będą montowane w nowych samochodach elektrycznych marki Nissan.

Portugalia jest liderem w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Kolejnym krokiem będzie uczynienie z Portugalii pioniera w dziedzinie systemów transportu indywidualnego o zerowej emisji. Pojazdy elektryczne zapewniają niezwykle istotne korzyści naszemu społeczeństwu z uwagi na fakt, że przyczyniają się do zmniejszania importu ropy naftowej, poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju, ograniczania emisji CO2 oraz stanowią niezawodne i pewne rozwiązanie dla realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w zakresie środków indywidualnego transportu o zerowej emisji – powiedział Jose Sócrates, premier Portugalii.

Gratulujemy Portugalii tej inicjatywy. Umacnia ona pozycję Portugalii jako kraju stosującego modelowe rozwiązania w zakresie ochrony środowiska w skali Europy i całego świata – dodał Carlos Tavares.

Alians Renault-Nissan, którego ambicją jest osiągnięcie pozycji światowego lidera w dziedzinie systemów transportu indywidualnego o zerowej emisji, przewiduje wprowadzenie na rynek portugalski samochodów z napędem elektrycznym na początku 2011 roku. Portugalia będzie dzięki temu jednym z pierwszych rynków, na które trafią produkowane przez Alians samochody elektryczne. Rozpoczęcie masowej sprzedaży samochodów elektrycznych przez Renault i Nissana na świecie zaplanowane zostało na rok 2012.

Alians poinformował także o zawarciu kolejnych bezpośrednich umów dotyczących systemów indywidualnego transportu o zerowej emisji z Prefekturą Kanagawa, Jokohamą, Księstwem Monako oraz z francuskim koncernem energetycznym EDF.

Źródło: Renault