Na rondzie bezpieczniej

Na rondzie bezpieczniej02.09.2009
Zastąpienie skrzyżowania rondem może zmniejszyć liczbę wypadków nawet o 40% (źródło: Insurance Institute for Highway Safety). W dużej mierze wynika to z geometrii ronda, która zmusza kierowców do ograniczenia prędkości ...

...i zachowania szczególnej ostrożności wobec pozostałych uczestników ruchu. Jednak na rondzie obowiązują konkretne zasady, o których kierowcy często zapominają.

Bezpieczniejsze od skrzyżowań
Ronda przyczyniają się do wzrostu przepustowości ruchu, podnosząc jednocześnie bezpieczeństwo jazdy. Na rondach, w przeciwieństwie do standardowych skrzyżowań, samochody poruszają się w tym samym kierunku, więc nie istnieje ryzyko najgroźniejszego uderzenia czołowego – mówi Zbiniew Weseli, dyrektor Szkoły Jazdy Renault. Istotny jest także fakt, że ronda wymuszają zmniejszenie prędkości, dając kierowcy więcej czasu na ewentualną reakcję w obliczu zagrożenia – dodaje Weseli.

Właściwy pas i kierunkowskaz
Choć zapisy ustawy „Prawo o ruchu drogowym” jasno nie precyzują zasad poruszania się po rondzie, warto pamiętać o tym, że właściwy dobór pasa ruchu oraz prawidłowe używanie kierunkowskazów to podstawa bezpieczeństwa. Jeżeli kierowca zamierza skręcać na rondzie w prawo, powinien zająć pas maksymalnie zbliżony do prawej krawędzi i zasygnalizować to kierunkowskazem. W przypadku konieczności zmiany pasa już na rondzie należy pamiętać, aby ustąpić pierwszeństwa pojazdowi poruszającemu się po tym pasie. Chcąc jechać prosto przez rondo, zazwyczaj powinno się odpowiednio wcześniej włączać kierunkowskaz w celu sygnalizowania opuszczenia ronda. Kwestia prawidłowego używania kierunkowskazów jest szczególnie istotna w przypadku małych rond z jednym pasem ruchu. Wcześniejsze sygnalizowanie chęci opuszczenia ronda ułatwia włączenie się do ruchu innym samochodom czekającym na wjazd i dzięki temu zwiększa płynność oraz bezpieczeństwo jazdy.

Uwaga na motocykle i ciężarówki Przy bezpiecznym pokonywaniu rodna szczególną uwagę należy zwrócić na jadące obok ciężarówki, a także motocykle. Duże samochody potrzebują więcej przestrzeni do skrętu, dlatego zdarza się, że na rondzie zajmują więcej niż jeden pas. Jeżeli jest to możliwe, jadąc na rondzie obok ciężarówki, należy zwolnić i pozostawić pojazdowi jak najwięcej miejsca na wykonanie manewru – radzą trenerzy Szkoły Jazdy Renault. Na motocykle należy zwracać szczególną uwagę, ponieważ ze względu na mniejsze rozmiary mogą się one pojawić na rondzie nagle i „niezauważone” przez innych kierowców.

Źródło: Renault