Powstaje Instytut Zrównoważonej Mobilności

Powstaje Instytut Zrównoważonej Mobilności30.09.2009
Renault, Fundacja Renault i ParisTech zdecydowały o założeniu Instytutu Zrównoważonej Mobilności. Celem Instytutu będzie prowadzenie programów badawczych oraz działalność naukowa w zakresie przyszłości transportu ...

...i mobilności elektrycznej, już od początku roku akademickiego 2009.

ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ: KONIECZNOŚĆ DLA PLANETY
Większość podmiotów z sektora środków transportu uznaje ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko i udział w zrównoważonym rozwoju za konieczność. Świadomość ta spowodowała, że Renault zaangażowało się w globalną refleksję na temat przyszłości transportu oraz w opracowanie pełnej gamy pojazdów elektrycznych, które nie emitują spalin. Zrównoważona mobilność – chroniąca użytkowników i środowisko oraz odpowiedzialna ekonomicznie – pozostaje wyzwaniem ponieważ zachowania użytkowników ulegają zmianom, konieczne będą nowe infrastruktury, a przedsiębiorstwa będą potrzebowały innowacyjnych modeli ekonomicznych.

INSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI: GLOBALNE PODEJŚCIE DO ŚRODKÓW TRANSPORTU
Właśnie w tej globalnej perspektywie Renault, Fundacja Renault i ParisTech, zakładając Instytut Zrównoważonej Mobilności, zdecydowały o połączeniu sił w celu wspólnego prowadzenia prac badawczych w zakresie przyszłości środków transportu osobowego.

Współpraca inżynierów Renault, wykładowców badaczy oraz studentów ParisTech ma na celu:
- promowanie badań dotyczących koncepcji innowacyjnych systemów mobilności, zakładających zwłaszcza wykorzystanie samochodów elektrycznych;
- szkolenie menadżerów i naukowców wysokiego szczebla, których kompetencje pozwoliłyby odpowiedzieć na potrzeby przemysłu sektora transportu i wyzwania naukowe oraz technologiczne, jakie niesie ze sobą długoterminowy rozwój systemów zrównoważonego transportu.

Otwarty na nową współpracę Instytut Zrównoważonej Mobilności będzie mógł przyjąć inne przedsiębiorstwa i instytuty uniwersyteckie, zarówno francuskie, jak i międzynarodowe, które chciałyby przyłączyć się do badań.

CZTERY KIERUNKI PRAC Pod dyrekcją Jeana-Yves’a Le Coza (członek dyrekcji Odpowiedzialności Społecznej Przedsiębiorstwa w Renault, a także profesor stowarzyszony w uczelni Arts et Metiers ParisTech) Instytut Zrównoważonej Mobilności będzie pilotował programy badawcze i szkoleniowe skupione wokół 4 tematów, włączając do swoich prac 8 szkół i 10 laboratoriów badawczych ParisTech:
- System mobilności elektrycznej – w celu zrozumienia interakcji między masowym ruchem samochodów elektrycznych na drogach a obszarami, po których się one poruszają, a także przewidywania potrzeb związanych z infrastrukturą,
- Model biznesowy – w celu sprecyzowania modeli ekonomicznych, które zagwarantują masowy i zrównoważony rozwój sektora samochodów elektrycznych,
- Światowa wizja – w celu badania międzynarodowych warunków przejścia od aktualnego systemu transportu motoryzacyjnego do transportu elektrycznego,
- Technologie akumulatorowe – w celu ulepszenia tej technologii w fazie pełnego rozwoju.

Źródło: Renault