Renault zacznie produkować eko-auto we Francji

Renault zacznie produkować eko-auto we Francji10.11.2009
Grupa Renault podjęła decyzję o produkcji swojego nowego, elektrycznego samochodu miejskiego o zerowej emisji w zakładzie we Flins, w regionie paryskim. Zoe Z.E. Concept zaprezentowany we Frankfurcie jest zapowiedzią tego samochodu.

Grupa Renault wybrała fabrykę we Flins na miejsce produkcji swojego nowego samochodu z napędem elektrycznym kierując się posiadanym przez ten zakład know-how oraz jego osiągnięciami produkcyjnymi. Fabrykę tę wybrano również z uwagi na jej specjalizację w produkcji samochodów segmentu B (Clio Campus i Nowe Clio). Ponadto wybór Flins miał swe uzasadnienie w dążeniu Renault do zapewnienia produkcji jak najbliżej rynków zbytu, czyli w tym przypadku Europy, w celu optymalizacji procesów logistycznych. Zakład we Flins stanie się więc centrum produkcji gamy samochodów elektrycznych Renault, będzie w nim produkowany główny model tej gamy. Zakład zapewni również produkcję i recykling akumulatorów.

Produkcja nowego samochodu elektrycznego ruszy w 2012 roku. Ten uniwersalny, miejski pojazd ma stanowić dwie trzecie sprzedaży samochodów elektrycznych Grupy Renault w Europie.

Francja stanie się centralnym ogniwem strategii Renault w zakresie pojazdów o zerowej emisji: Grupa projektuje obecnie swe nowe samochody elektryczne w Technocentre w Guyancourt, a nowy, miejski samochód o zerowej emisji będzie produkowany we Flins. Duże znaczenie miało też podpisanie z Nissanem, z CAE (Komisariat do Spraw Energii Atomowej) i z F.S.I. (Strategiczny Fundusz Inwestycyjny) listu intencyjnego o utworzeniu francuskiej spółki joint venture w celu prowadzenia badań, produkcji i recyklingu akumulatorów do samochodów elektrycznych.

Grupa Renault, świadoma wyzwań stawianych przez potrzebę zapewnienia ekologicznych środków transportu, podjęła decyzję o seryjnej produkcji pełnej gamy przystępnych cenowo pojazdów elektrycznych o zerowej emisji już w 2011 roku.

Źródło: Renault