Porozumienie w sprawie restrukturyzacji AwtoWAZ-u

Porozumienie w sprawie restrukturyzacji AwtoWAZ-u02.12.2009
W Paryżu, w obecności Władimira Putina, premiera Federacji Rosyjskiej, François Fillona, premiera rządu francuskiego i Władimira Artjakowa, gubernatora obwodu samarskiego (Rosja), podpisano porozumienie (Memorandum of Understanding) ...

...w sprawie restrukturyzacji rosyjskiego producenta samochodów. Porozumienie podpisali: Siergiej Chemezow (Dyrektor Generalny Russian Technologies i Prezes Zarządu AwtoWAZ-u), Igor Komarow (Prezes Grupy AwtoWAZ), Christian Esteve (Członek Komitetu Dyrekcji Renault i Prezes Regionu Eurazja) oraz Siergiej Skworcow (Prezes Troiki Dialog).

Akcjonariusze AwtoWAZ-u, Russian Technologies, Troika Dialog i Renault porozumieli się w sprawie działań umożliwiających zapewnienie trwałości AwtoWAZ-u poprzez restrukturyzację jego zadłużenia i wprowadzenie planu produktowego oraz inwestycyjnego. Działania te mają na celu:
- zapewnienie zdolności produkcyjnej 900 tysięcy samochodów w 2015 roku,
- utrzymanie w Rosji udziałów rynkowych Łady na poziomie 25%,
- rozwój eksportu.

Obniżenie kosztów AwtoWAZ-u i rozwój przedsiębiorstwa – dzięki ambitnemu planowi produktowemu, zakładającemu opracowanie nowych gam samochodów dostosowanych do potrzeb rosyjskiego rynku motoryzacyjnego – będą wspierane przez partnerów w następujący sposób:
• Rząd Rosyjski zwiększy swoją pomoc dla AwtoWAZ-u z 25 do 75 miliardów rubli (czyli 1,67 miliarda euro) przeznaczonych na spłatę zadłużenia wobec banków i na pokrycie zapotrzebowania spółki na krótkoterminową płynność.
• Obwód Samary pokryje koszty pracownicze 14 600 osób, które zostaną przeniesione do dwóch filii AwtoWAZ-u.
• Działalność socjalna AwtoWAZ-u zostanie powierzona oddziałom federalnym i lokalnym.
• Renault wniesie równowartość 240 milionów euro (10,8 miliona rubli) poprzez transfery technologii, maszyn, wyposażenia i know-how na potrzeby produkcji nowych samochodów na platformie BO (platforma Logana). Renault pomoże również AwtoWAZ-owi w uruchomieniu zdolności produkcyjnych dla silników i skrzyń biegów oraz w opracowaniu oszczędnego samochodu, który zastąpi Ładę Classic.

Renault i jego partner z Aliansu, Nissan, zamierzają wykorzystać wolne moce produkcyjne zakładu w Togliatti do produkcji samochodów swoich dwóch marek, przy założeniu, że samochody produkowane pod marką Łada będą stanowiły co najmniej 70% produkcji AwtoWAZ-u. Wszystkie te działania pomogą AwtoWAZ-owi w uzyskaniu rentowności i zwiększeniu łącznego udziału sprzedaży Łady, Renault i Nissana na rosyjskim rynku. Podpisanie ostatecznych umów przewidziano na marzec 2010 roku.

Źródło: Renault