Partnerstwo Renault i Athlon Car Lease

Partnerstwo Renault i Athlon Car Lease08.12.2009
Renault i Athlon Car Lease International ogłosiły rozpoczęcie współpracy w zakresie udostępnienia klientom samochodów o napędzie elektrycznym. Renault i Athlon chcą zaoferować klientom innowacyjne rozwiązania komunikacyjne, ...

...opracowane wspólnie przez zespoły i sieci obu partnerów. Athlon wspiera tym samym program Renault dotyczący rozwoju samochodów elektrycznych. Samochody elektryczne, stają się coraz bardziej atrakcyjną alternatywą dla obecnych potrzeb transportowych. Badania przeprowadzone przez Renault wskazują, że 80% Europejczyków pokonuje samochodem mniej niż 60 km dziennie. Współpraca Renault i Athlon ma na celu udostępnienie samochodów o zerowej emisji klientowi masowemu już w 2011 roku.

W ramach strategii opartej na zasadach odpowiedzialności społecznej, Athlon Car Lease International – firma leasingowa działająca w Holandii – opracowała Plan Zrównoważonego Transportu, składający się z pięciu etapów. W pierwszym etapie firma ma zostać dostawcą usług związanych z transportem. W skład planu firmy Athlon wchodzi również program CHARGED, przeznaczony dla samochodów elektrycznych. Dzięki CHARGED będzie można wprowadzić nowy model biznesowy do systemu wartości związanych zarówno z samochodami elektrycznymi, jak i akumulatorami, oraz rozwijać infrastrukturę poprzez zakładanie sieci stacji obsługi przeznaczonych dla klientów i odbiorców końcowych. Firmie Athlon zależy na współpracy ze wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze samochodów elektrycznych.

Odkryliśmy, że nasi klienci są zainteresowani samochodami elektrycznymi i chcieliby uczestniczyć w rozwijaniu tego sektora. Renault jako pierwszy producent będzie w niedalekiej przyszłości dysponowało pełną gamą samochodów elektrycznych. Dlatego z radością podejmujemy współpracę z Renault, chętnie korzystając ze wsparcia tego koncernu. Łącząc siły we wspólnym interesie, dotyczącym zapotrzebowania na samochody elektryczne, zamierzamy zaproponować własne rozwiązania w dziedzinie środków transportu z napędem elektrycznym – powiedział Hans Blink, prezes Athlon Car Lease International.

Dzięki programowi transportu o zerowej emisji spalin Renault zaoferuje od 2011 roku pełną gamę samochodów o zerowej emisji spalin. Samochody elektryczne o zerowej emisji dwutlenku węgla, tlenków azotu i cząstek stałych to odpowiedź Renault na współczesne problemy związane z ochroną środowiska. Jesteśmy dumni, że firma Athlon zdecydowała się na współpracę z Renault – podkreślił Uwe Hochgeschurtz, dyrektor Działu ds. Przedsiębiorstw Renault.

Źródło: Renault