Niebezpieczne fotele w Renault Master

Niebezpieczne fotele w Renault Master10.12.2009
Przedsiębiorca Renault Polska Sp. z o.o. powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody Renault Master mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.

Przedsiębiorca poinformował, że w samochodach Renault Master, wyprodukowanych w okresie od 22 lutego 2008 r. do 18 maja 2009 r., istnieje ryzyko oddzielenia się przedniego, prawego fotela, od podłogi, w przypadku zderzenia.

Na rynku polskim sprzedano 70 egzemplarzy objętych akcją naprawczą.

Przedsiębiorca zobowiązał się do listownego poinformowania (od 49 tygodnia roku) właścicieli ww. samochodu o zagrożeniach i konieczności zgłoszenia się do punktu serwisowego, gdzie na koszt przedsiębiorcy zostaną wykonane dodatkowe spawy każdego wspornika mocującego fotel do podłogi.

Źródło: UOKiK, fot. Renault