MotoNews.pl

Pobierz i wypełnij wniosek o rejestrację pojazdu

12 listopada 2015

Wniosek o rejestrację pojazdu

Każdy szczęśliwy nabywca nowego samochodu musi zarejestrować swój nabytek w wydziale komunikacji urzędu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania. Niezbędny okaże się wniosek, który poprawnie wypełniony zapewni przepustkę do poruszania się po drogach zgodnie z polskimi przepisami. Gotowy wzór odpowiedniego wniosku możesz pobrać poniżej.

Kto, gdzie i kiedy? Jak zarejestrować pojazd?

Rejestrację pojazdu reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym i zgodnie z jej przepisami rejestracji dokonuje się na wniosek właściciela w wydziale komunikacji urzędu powiatu, miasta lub dzielnicy, właściwym dla jego miejsca zamieszkania.  Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (takie rozwiązanie przydaje się, jeśli pojazd ma kilku właścicieli). Pełnomocnictwo uzyska moc prawną jeśli znajdą się na nim dane właściciela auta, dane osoby upoważnionej do rejestracji oraz zakres pełnomocnictwa, a także zostanie opłacona opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Opłata będzie niepotrzebna, jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone członkowi najbliższej rodziny (małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny) lub zostało poświadczone przez notariusza.

Obowiązku rejestracji auta należy dopełnić w ciągu 30 dni od daty zakupu samochodu. Po poprawnym złożeniu wniosku, właściciel nowego auta otrzymuje na miejscu tablice rejestracyjne, naklejkę kontrolną oraz tymczasowy dowód rejestracyjny. Urząd udzieli Ci informacji, kiedy należy zgłosić się po odbiór stałego dowodu.

Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu?

 1. Dane właściciela pojazdu

Jeśli samochód posiada więcej niż jednego właściciela, we wniosku powinny się znaleźć dane wszystkich współwłaścicieli. Informacje niezbędne do wypełnienia dokumentu to podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL (lub data urodzenia w przypadku obcokrajowca) oraz REGON, jeśli wniosek składa przedsiębiorca.

 1. Przedmiot rejestracji

Do złożenia pełnego wniosku będą potrzebne podstawowe dane auta: model, marka, rodzaj pojazdu, rok produkcji, numer VIN, oraz numer silnika  Oprócz nich należy podać także dotychczasowy numer rejestracyjny i numer karty pojazdu (jeśli mamy ten dokument).

 1. Rodzaj rejestracji

We wniosku o rejestrację pojazdu należy wskazać, czy chodzi o czasową czy stałą rejestrację. Ta pierwsza traci ważność po upływie 30 dni (wtedy należy zwrócić tablice tymczasowe) i może się przydać, jeśli:

 • Wywozisz pojazd za granicę
 • Chcesz odprowadzić auto do warsztatu w celu naprawy lub przeprowadzenia przeglądu technicznego
 • Chcesz przejechać autem od miejsca zakupu do miejsca zamieszkania lub do warsztatu, w którym zostanie przeprowadzone badanie techniczne

Najczęściej wnioskuje się jednak o rejestrację stałą, dzięki której auto zostaje dopuszczone do poruszania się po drogach publicznych. Właściciel samochodu zarejestrowanego na stałe otrzymuje tablice rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną.

 1. Załączniki

Na wniosku o rejestrację pojazdu należy sporządzić wykaz wszystkich niezbędnych załączników, są to:

 • dowód własności pojazdu lub jego powierzenia
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu
 • dowód opłacenia akcyzy lub zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z opłaty w przypadku samochodu sprowadzanego z zagranicy
 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej i rejestracyjnej

Wniosek może zawierać również informacje dodatkowe, takie jak prośba o wydanie indywidualnych tablic rejestracyjnych (koszt ok. 1000 zł)

Koszty rejestracji pojazdu

Rejestracja pojazdu wiąże się z następującymi kosztami:

 • dowód rejestracyjny – 54 zł
 • naklejka kontrolna na szybę – 18,50 zł
 • tablice rejestracyjne do samochodu – 80 zł
 • pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 • karta pojazdu – 75 zł
Zdjęcia: Photodune Źródło: Ewa Niepytalska, porównywarka OC AC mfind.pl