MotoNews.pl

Kiedy powinieneś wyrejestrować samochód?

12 listopada 2015

Kiedy wyrejestrować samochód

Jeśli utraciłeś samochód np. wskutek kradzieży lub zamierzasz zarejestrować go za granicą, powinieneś złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Niezbędny okaże się wtedy druk wniosku – musisz wiedzieć, jak go wypełnić oraz jakie inne dokumenty będą konieczne, żeby dopełnić wszystkich formalności.

Wyrejestrowania dokonuje się w podobny sposób co rejestracji auta. Wniosek, który wygląda bardzo podobnie do tego, który wypełnia się po nabyciu pojazdu, jest rozpatrywany natychmiastowo przez wydział komunikacji urzędu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek. Jeśli zostanie odrzucony, właściciel auta ma prawo do odwołania w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Kiedy powstaje obowiązek wyrejestrowania pojazdu?

Przypadki, w których właściciel ma obowiązek wyrejestrować pojazd są określone przez ustawę Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. Należą do nich:

 • wywóz pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę
 • kradzież pojazdu
 • kasacja pojazdu za granicą
 • udokumentowana trwała i zupełna utrata posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności
 • przekazanie pojazdu do przedsiębiorstwa prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorstwa prowadzącego punkt zbierania pojazdów

Zapamiętaj! Jeśli tylko sprzedajesz auto i zostaje ono w Polsce, nie składasz wniosku o wyrejestrowanie, ale powinieneś złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu w urzędzie, w którym był on rejestrowany w terminie 30 dni od podpisania umowy z nabywcą.

Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku

Formularz wniosku o wyrejestrowanie pojazdu może zostać złożony w urzędzie przez właściciela auta lub przez pełnomocnika. Do zestawu dokumentów dojdzie wtedy pisemne upoważnienie, potwierdzone przez notariusza lub za pomocą opłaty skarbowej w wysokości 17 zł uiszczonej na miejscu. Oprócz wypełnionego wniosku, dowodu uiszczenia opłaty za wyrejestrowanie w wysokości 10 zł oraz ewentualnego pełnomocnictwa (które przydaje się, jeśli samochód posiada więcej niż jednego właściciela) potrzebne będą także załączniki odpowiednie dla powodu wyrejestrowania pojazdu.

 1. Przekazanie pojazdu do kasacji:
 • zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu wydane przez stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • tablice rejestracyjne
 1. Kradzież pojazdu:
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • oświadczenie o zapoznaniu się z odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
 • zaświadczenie wydane przez Policję potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ
 1. Wywóz pojazdu z kraju jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę:
 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu
 • stosowne oświadczenie lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą
 1. Zniszczenie (kasacja) pojazdu za granicą:
 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • tablice rejestracyjne
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski (jeśli oryginalny dokument został sporządzony w języku obcym)
 1. Utrata posiadania pojazdu bez zmiany w prawie własności (jeśli pozbyłeś się pojazdu bez stosownych umów, ale nie zostało ono skradzione; dotyczy na przykład auta zabranego przez złomiarza):
 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazd
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • tablice rejestracyjne
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy (800-1000 zł dla samochodu osobowego)

Uwaga! Jeśli nie jesteś w stanie dostarczyć wszystkich wymaganych załączników, powinieneś dołączyć do wniosku stosowne oświadczenie, na przykład o utracie dowodu rejestracyjnego auta.

Ponowna rejestracja wyrejestrowanego auta

Powtórne zarejestrowanie raz już wyrejestrowanego pojazdu zazwyczaj nie jest możliwe, dlatego decyzja o złożeniu wniosku do wydziału komunikacji powinna być solidnie przemyślana. Istnieją jednak pewne wyjątki, na przykład jeśli odnajdzie się auto wyrejestrowane z powodu kradzieży. Inne przypadki, w których możliwa jest ponowna rejestracja to: pojazdy zabytkowe, pojazdy mające powyżej 25 lat, uznane przez rzeczoznawcę za unikatowe, ciągniki i przyczepy rolnicze oraz pojazdy wywiezione z kraju lub zbyte za granicą.

Zdjęcia: Photodune Źródło: Ewa Niepytalska, porównywarka OC AC mfind.pl