MotoNews.pl

Jakie są rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych? Wyjaśniamy

27 grudnia 2017

ubezpieczenia-pzu

Największą popularnością wśród Polaków cieszą się ubezpieczenia komunikacyjne. I chociaż to polisa OC jest najczęściej wykupywana, ważne są także pozostałe rodzaje ubezpieczeń. Każdy z nich zapewnia inny zakres ochrony, dlatego warto przyjrzeć się im bliżej. Co oferują i przed jakimi zdarzeniami chronią? Wyjaśniamy.

Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych to bogata oferta usług, które pozwalają zabezpieczyć finansowo posiadaczy samochodów w razie nieoczekiwanych zdarzeń drogowych. Każda polisa pełni inną funkcję, dlatego – decydując się na cały pakiet – można otrzymać kompleksową ochronę na drodze.

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne – OC

Polisa OC to obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, do wykupienia którego zobligowani są wszyscy właściciele zarejestrowanych pojazdów – niezależnie od tego, czy samochód jest użytkowany, czy stoi od lat na parkingu.

Istotą ubezpieczenia OC jest przejęcie przez towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiedzialności finansowej za szkody spowodowane przez osobę kierującą ubezpieczonym autem. Warto jednak mieć świadomość, że zakres ochrony jest dużo szerszy – obejmuje bowiem także inne szkody, do których doszło w związku z:

 • wsiadaniem do / wysiadaniem z pojazdu,
 • załadunkiem / rozładunkiem,
 • zatrzymaniem i postojem samochodu.

Jednocześnie należy mieć na uwadze fakt, że istnieją pewne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania wówczas, gdy:

 • szkody spowodował sprawca kierujący pojazdem pod wpływem alkoholu,
 • sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia drogowego,
 • szkoda została wyrządzona przez skradziony pojazd,
 • szkody obejmują pojazd ubezpieczony,
 • doszło do uszkodzenia przewożonych ładunków czy przesyłek za opłatą.

Nieobligatoryjne ubezpieczenie auto casco (AC)

O ile ubezpieczenie komunikacyjne OC ma charakter obligatoryjny, tak polisa auto casco nie jest obowiązkowa. Dlatego niewiele ponad połowa kierowców decyduje się ją wykupić. Warto jednak rozważyć taką opcję, ponieważ – w przeciwieństwie do OC – zapewnia bardzo szeroki zakres ochrony.

Tak jak OC pozwala uzyskać odszkodowanie osobom poszkodowanym, tak w ramach polisy AC sprawca zdarzenia może np. naprawić swój samochód bez ponoszenia dodatkowych kosztów. To jeden z zakresów ochrony ubezpieczeniowej auto casco. Ponadto polisa obejmuje wiele innych zdarzeń, tj.:

 • uszkodzenia pojazdu na skutek zderzenia z obiektami, ludźmi, zwierzętami,
 • kradzież auta w całości lub jego poszczególnych elementów (łącznie z wyposażeniem),
 • uszkodzenie pojazdu na skutek działania żywiołów i czynników atmosferycznych, np. gradu, powodzi, pożaru, huraganu.

Kierowcy mogą zdecydować się także na polisę AC w wersji mini, która nie obejmuje uszkodzeń pojazdu na skutek zderzenia z innymi pojazdami, obiektami.

Pakiet assistance – szybka pomoc na drodze

Pakiet assistance to dodatek do ubezpieczenia komunikacyjnego, dzięki któremu można otrzymać szybkie wsparcie w razie nieoczekiwanych zdarzeń w podróży. Awaria i wypadek – to tylko kilka przypadków, kiedy przydaje się bezpłatna pomoc drogowa.

Ubezpieczyciele zwykle oferują dwa warianty pakietu assistance: podstawowy i rozszerzony. Ta pierwsza wersja najczęściej ogranicza się do takich usług jak: holowanie, pojazd zastępczy, naprawa na miejscu zdarzenia. Natomiast wersja rozszerzona zapewnia znacznie szerszą pomoc. Przykładowo, pakiet assistance Super dostępny w ofercie PZU obejmuje:

 • holowanie,
 • naprawę na miejscu zdarzenia,
 • dowóz paliwa,
 • zapewnienie noclegu, powrotu do domu lub kontynuację podróży,
 • wymianę koła lub naprawę ogumienia,
 • wymianę żarówki,
 • doładowanie akumulatora,
 • przewóz i opiekę nad dziećmi,
 • przewóz zwierzęcia,
 • transport medyczny.

Dzięki temu zarówno najmniejsza awaria, jak i poważne zdarzenie drogowe nie będzie przeszkodą do otrzymania bezpłatnej pomocy.

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW

Ubezpieczenie komunikacyjne NNW nie jest popularne wśród kierowców. Szkoda, ponieważ taka polisa zapewnia wsparcie po wypadku – zarówno dla samego prowadzącego pojazd, jak i pasażerów.

Dobrze dobrane ubezpieczenie NNW pozwala m.in. na zwrot kosztów leczenia – w tym kosztów rehabilitacji oraz zapewnienie wsparcia finansowego w razie śmierci w wypadku. Polisa działa w wielu sytuacjach – przykładowo ubezpieczenie NNW oferowane przez PZU dotyczy zdarzeń drogowych, które wydarzyły się m.in.:

 • bezpośrednio podczas jazdy,
 • w trakcie wsiadania / wysiadania z pojazdu,
 • załadowywania lub rozładowywania pojazdu,
 • naprawy na miejscu zdarzenia,
 • tankowania na stacji paliw,
 • otwierania / zamykania drzwi (bramy garażowej).

Ubezpieczenie szyb, opon

Ochroną ubezpieczeniową można objąć także kilka wartościowych elementów pojazdu, takich jak szyby czy opony. Są to przedmioty, które często podlegają wyłączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Warto więc pomyśleć o rozszerzeniu polisy, aby nie ponosić dodatkowych kosztów.

Ubezpieczenia komunikacyjne to szeroki wybór produktów, dzięki którym można zabezpieczyć pojazd kompleksowo – tak, by uniknąć finansowej odpowiedzialności w razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych. Decydując się na wykupienie obowiązkowej polisy w pakiecie z innymi ubezpieczeniami, można liczyć na dodatkowe zniżki.