MotoNews.pl

OC to nie wszystko – zakres ochrony nieobowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych

31 sierpnia 2020

oc-to-nie-wszystko

Ubezpieczenie OC jest w Polsce polisą obowiązkową, którą musi posiadać każdy kierowca. Obejmuje ono wszelkie zdarzenia, w których z winy ubezpieczonego szkodę ponosi druga osoba. Jednak każdego dnia na drogach zdarza się wiele sytuacji, które wykraczają poza zakres tej polisy. Na jakie inne ubezpieczenia mogą zatem zdecydować się właściciele pojazdów, by zapełnić sobie pełne bezpieczeństwo jazdy?

Autocasco

W związku z tym, że AC nie jest, w przeciwieństwie do OC, ubezpieczeniem obowiązkowym, decyduje się na nie dużo mniej kierowców, choć nadal stanowi najpopularniejszą opcję wśród polis nieobligatoryjnych. Swoim zakresem obejmuje ono szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu ubezpieczonego. Najprościej mówiąc, Autocasco zapewnia zatem ochronę przed stratami materialnymi związanymi z użytkowaniem pojazdu przez kierowcę. Dotyczy to zarówno sytuacji, w których właściciel auta sam jest sprawcą wypadku, jak i tych, gdy winę ponosi osoba nieznana lub gdy szkoda powstanie w wyniku zdarzenia niezależnego od działań człowieka. Dzięki AC kierowca może zabezpieczyć się przed finansowym obciążeniem w przypadku kradzieży czy też mniej lub bardziej poważnego naruszenia pojazdu. Korzystając z porównywarki ubezpieczeń, dostępnej pod adresem https://kioskpolis.pl/kalkulator-moto/?stepKey=1-model, można znaleźć bardzo korzystne oferty zakupu AC oraz pakietów łączących Autocasco z OC. Z pewnością pozwoli to kierowcy na zaoszczędzenie niemałych kwot, zwłaszcza jeśli dojdzie do sytuacji objętej zakresem wykupionej polisy.

Pakiet assistance

Kolejnym ubezpieczeniem nieobligatoryjnym, na które mogą zdecydować się właściciele pojazdów, jest assistance. Gwarantuje ono pomoc techniczną oraz medyczną na terenie Polski i zagranicą. Obowiązuje nie tylko w razie wypadku drogowego, ale również w sytuacji, w której dochodzi do awarii lub kradzieży samochodu, bądź też nieszczęśliwego zdarzenia związanego z ruchem pojazdu oraz choroby którejś z podróżujących autem osób. W zakres świadczeń, dotyczących pomocy zarówno kierowcy, jak i pasażerom, wchodzą przewóz i opieka nad dziećmi, zapewnienie noclegu, powrotu do domu lub kontynuacji podróży, transport medyczny, a nawet przewóz zwierzęcia. Z kolei świadczenia dotyczące pojazdu obejmują holowanie, naprawę na miejscu, ładowanie akumulatora, dowóz paliwa oraz wymianę koła czy żarówki. Zakres assistance jest więc bardzo szeroki i w wielu przypadkach – nieoceniony. Warto zatem rozważyć włączenie go do swojego pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych, by zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo podróży.

Komunikacyjne NNW

Ubezpieczenie NNW zapewnia powypadkowe wsparcie dla kierowcy oraz wszystkich pasażerów. Obejmuje zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, a także pomoc finansową w razie śmierci jednego z podróżujących. Przedmiotem NNW są zatem uszkodzenia ciała oraz właśnie śmierć ubezpieczonego. Ich przyczyną może być zarówno wypadek w trakcie jazdy, jak i zdarzenia, które nastąpiły podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu, tankowania na stacji paliw czy też załadowywania auta. Wartość wypłacanego ubezpieczenia różni się w zależności od trwałości danego uszczerbku na zdrowiu. Jest ono szczególnie ważne w sytuacjach, w których w wyniku wypadku śmierć lub niezdolność do pracy dotyka osób, od których w głównej mierze zależy utrzymanie rodziny. Pozwala bowiem wówczas na zapewnienie najbliższym choć w pewnym stopniu stabilizacji finansowej.

Dodatkowe ubezpieczenia

Towarzystwa ubezpieczeniowe dają również możliwość objęcia ochroną najbardziej wartościowych części pojazdu. Wśród nich wymienić można np. szyby, opony lub radio. Bardzo często podlegają one bowiem wyłączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela, zawartej w treści umowy OC lub AC. Warto więc rozważyć wykupienie dodatkowej polisy, by w razie ich uszkodzenia lub kradzieży nie ponosić dodatkowych kosztów, które bywają często bardzo wysokie. Niektóre firmy oferują także ubezpieczenie Ochrony Prawnej, które pokrywa koszt usług prawnych, np. w sytuacjach, gdy przeciwko ubezpieczonemu wszczęte zostało postępowanie w związku z wykroczeniem komunikacyjnym.

Do zadbania o pełnię bezpieczeństwa na drogach nie wystarczy jedynie obowiązkowe ubezpieczenie OC. Wręcz przeciwnie – wiele zdarzeń, które dotykają samego kierowcy, nie włącza się w zakres tej polisy. Z tego powodu do pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych warto dodać również inne, nieobligatoryjne świadczenia, które zapewnią ochronę w każdej nieszczęśliwej sytuacji. Najtańsze oferty, uwzględniające wszystkie potrzebne właścicielowi pojazdu pakiety, znaleźć można na https://kioskpolis.pl/.