Tegoroczna edycja konkursu ...

Tegoroczna edycja konkursu ...08.08.2001
Ford kontynuuje wspomaganie lokalnych inicjatyw w zakresie ochrony środowiska i zachowania dziedzictwa kulturowego, w ramach jednego z najbardziej znanych programów tego typu na świecie ...

Ford kontynuuje wspomaganie lokalnych inicjatyw w zakresie ochrony środowiska i zachowania dziedzictwa kulturowego, w ramach jednego z najbardziej znanych programów tego typu na świecie. Tegoroczna edycja konkursu Nagrody Ford Motor Company w Dziedzinie Ochrony Środowiska i Dziedzictwa Kulturowego właśnie się rozpoczyna. Głównym celem programu jest wspieranie i nagradzanie różnego rodzaju cennych inicjatyw, zmierzających do ochrony środowiska naturalnego, zasobów naturalnych i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także przedsięwzięć, w które aktywnie zaangażowane są dzieci i młodzież.

"Zdolność przetrwania jest być może najważniejszym wyzwaniem przed jakim stoi świat w XXI wieku. Ford Motor Company podejmuje działania, by sprostać temu zadaniu", powiedział Nick Scheele, Prezes Ford of Europe. "Nasze wysiłki w tej dziedzinie wychodzą daleko poza podstawową działalność gospodarczą. Ograniczenie wpływu naszych produktów na środowisko oraz opracowywanie trwałych rozwiązań komunikacyjnych, spełniających oczekiwania obecnych i przyszłych pokoleń – to ustalone przez nas zadania".

"Realizując program Nagrody Ford Motor Company w Dziedzinie Ochrony Środowiska i Dziedzictwa Kulturowego chcemy dodatkowo zachęcać, wspierać i nagradzać wyróżniające się inicjatywy osób i grup, poświęcających czas i energię na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz ochrony środowiska naturalnego", dodał Nick Scheele.

Obecny program Forda kontynuuje piękną historię sukcesów poprzedniego projektu "Henry Ford European Conservation Awards" wprowadzonego w roku 1983. Ten program, mający na początku zasięg europejski, został znacznie rozszerzony na inne rejony świata – obecnie bierze w nim udział ponad 50 krajów z Europy, Ameryki Łacińskiej, Azji Południowo-Wschodniej, Środkowego Wschodu oraz Afryki Północnej.

W ciągu osiemnastu lat, w samej tylko Europie, ponad 110.000 osób przedstawiło blisko 14.000 projektów - w czterech kategoriach:

  • Ochrona Środowiska (projekty dotyczące ochrony lokalnej flory, fauny i/lub ekosystemów)
  • Ochrona Zasobów Naturalnych (projekty ograniczające zużycie zasobów naturalnych i zmniejszające zanieczyszczenia)
  • Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego (projekty, które dotyczą ochrony wytworów człowieka, będących częścią dziedzictwa narodowego i światowego, takich jak: dzieła sztuki, zabytkowe budynki i miejsca oraz inne obiekty, przedstawiające wartość architektoniczną)
  • Projekty Dziecięce i Młodzieżowe (projekty, w których realizację zaangażowane są młode osoby – w wieku poniżej 18 lat).

W Polsce nagrody przyznawane są od 1992 roku. W ubiegłych latach polskie projekty zdobywały najwyższe laury również w Europie.

Finał tegorocznej polskiej edycji konkursu odbędzie się w listopadzie 2001 roku. Podstawowe kryteria wyłonienia zwycięzcy to użyteczność, praktyczne możliwości realizacji, oryginalność pomysłu, wymagania finansowe. Zgłoszony projekt musi znajdować się w trakcie realizacji.