Ford zaprasza do serwisu

Ford zaprasza do serwisu27.10.2009
Przedsiębiorca Ford Polska sp. z o. o. powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody Ford Focus i Ford Transit mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.

Polski dystrybutor samochodów Ford poinformował, że w niektórych samochodach Ford Focus 1,6 l, 1,8 l i 2,0 l, Duratorq-TDCi (DV) (DW) (Lynx) wyprodukowanych w okresie od 1 czerwca 2006 do 25 stycznia 2007 w Niemczech, Hiszpanii i Rosji, może dochodzić do nadmiernej korozji elementów układu chłodzenia silnika. Wada ta występuje tylko w samochodach użytkowanych w krajach, w których zimą stosowane są duże ilości soli. W ekstremalnych przypadkach korozja może rozprzestrzenić się na obwody elektroniczne i powodować przegrzanie, co może prowadzić nawet do stopienia izolacji przewodów elektrycznych oraz przewodów i urządzeń sąsiadujących.

Ford poinformował także, że w niektórych samochodach Ford Transit wyprodukowanych w okresach: od 20 lutego 2004 r. do 31 maja 2006 r. w Niemczech, od 1 lipca do 31 sierpnia 2007 r. w Turcji i Wielkiej Brytanii, z powodu potencjalnej wady odlewu piasty środkowej, istnieje ryzyko odłączenia się kierownicy od kolumny kierowniczej. Wedle szacunków przedsiębiorcy wada może dotyczyć poniżej 1% samochodów wyprodukowanych we wskazanym okresie.

Kampanią serwisową na rynku polskim objętych jest 1946 samochodów Ford Focus i 343 samochody Ford Transit.

Ford Polska sp. z o.o. poinformował UOKiK, że posiadacze pojazdów objętych kampanią, zostali indywidualnie powiadomieni o ryzyku oraz zaproszeni do autoryzowanych serwisów, gdzie na koszt przedsiębiorcy zamontowane zostaną dodatkowe wiązki przewodów oraz osłona chroniąca przed przedostawaniem się wody (Focus) oraz zostanie dokonana ocena piasty i w razie konieczności dokonane zostaną stosowne naprawy lub modyfikacje (Transit).

Źródło: UOKiK, fot. Moto Target