Nissan liderem wdrażania technologii akumulatorowej

Nissan liderem wdrażania technologii akumulatorowej13.12.2019
Nissan zaprezentował plan działań służących wykorzystaniu potencjału samochodów elektrycznych i technologii akumulatorowej oraz umożliwieniu realizacji europejskiego celu osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku.

Przedstawione propozycje dotyczą zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych, popularyzacji posiadania samochodów elektrycznych oraz integracji takich pojazdów z sieciami elektroenergetycznymi (technologia Vehicle-to-Grid) w poszczególnych krajach europejskich.

Szczegóły projektu zawarto w nowej białej księdze opracowanej pod kierunkiem Nissana, w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacji dla Inteligentnych Miast i Społeczności (EIP‑SCC) – programu współpracy branży, miast i naukowców, wspieranego przez Komisję Europejską.

W białej księdze opisano przełomową rolę technologii akumulatorowej, potrzebę stworzenia rozwiązań umożliwiających wtórne wykorzystanie akumulatorów jako mobilnych lub stacjonarnych modułów magazynowania energii oraz sposoby likwidacji aktualnych barier utrudniających realizację takich systemów energetycznych jak podłączanie pojazdów do sieci elektroenergetycznej.

Nissan

Praktyczne zalecenia dla władz, dotyczące przemyślenia na nowo założeń polityki mobilności i polityki energetycznej oraz ich wdrażania, to między innymi:

  • Wprowadzenie zachęt, które przyczyniłyby się do popularyzacji samochodów elektrycznych średniej klasy na masowym rynku
  • Wprowadzanie na obszarach zurbanizowanych stref niskoemisyjnych, które zachęcałyby obywateli do zmiany zachowań
  • Dawanie dobrego przykładu poprzez zwiększenie liczby zelektryfikowanych pojazdów użytkowanych przez podmioty publiczne, w tym przedsiębiorstwa komunikacji autobusowej i korporacje taksówkowe
  • Uproszczenie procedur instalacji inteligentnych stacji ładowania
  • Wprowadzenie zachęt podatkowych powiązanych z ograniczaniem oddziaływania na środowisko oraz ilością energii odprowadzanej przez samochody elektryczne do sieci
  • Wprowadzenie obowiązku lub zachęt do wyposażania nowych budynków komercyjnych w instalacje o podwyższonej efektywności energetycznej oraz związane z odnawialnymi źródłami energii (np. inteligentne punkty ładowania)
  • Promowanie korzyści finansowych dostępnych dzięki powiązaniu posiadania samochodu elektrycznego z instalacją paneli słonecznych i modułów magazynowania energii w domach
  • Zintegrowanie polityki w zakresie mobilności z polityką energetyczną zamiast odrębnego traktowania obu tych aspektów

Friederike Kienitz, wiceprezes ds. komunikacji, prawnych oraz relacji zewnętrznych i współpracy z administracją państwową w Nissan Europe, powiedziała: „Sprostanie wyzwaniom, przed którymi staje Europa, wymaga fundamentalnego przemyślenia na nowo założeń polityki mobilności oraz polityki energetycznej”.

„Dziesięć lat temu Nissan faktycznie był pionierem, który wprowadził technologię akumulatorową na masowy rynek w Europie wraz z modelem LEAF, jednak z nowo opracowanej białej księgi wynika jasno, że chodzi o coś więcej niż o samego Nissana czy samochody elektryczne. Europę, która chce osiągnąć neutralność węglową do 2050 roku, czeka jeszcze mnóstwo pracy. Biała księga wskazuje sposoby realizowania tego celu na poziomie krajowym, regionalnym i samorządów lokalnych”.

Nissan Europe przewodzi inicjatywie Intelligent Mobility for Energy Transition w ramach EIP-SCC. Firma przeprowadziła rozmowy z najważniejszymi osobami z branży transportowej i energetycznej w celu określenia punktów wyjścia procesu przechodzenia na wyższy poziom korzystania z odnawialnych źródeł energii. Na tej podstawie opracowano kompleksową białą księgę, którą zaprezentowano politykom na kongresie inteligentnych miast (Smart Cities Expo World Congress) w Barcelonie, zyskując poparcie szeregu wpływowych gremiów.

Źródło: Nissan