Certyfikat Eco First dla Nissana

Certyfikat Eco First dla Nissana07.07.2008
Firma Nissan Motor Co., Ltd. otrzymała 1 lipca b.r. certyfikat firmy "Eco First", wydany przez japońskie Ministerstwo Środowiska w uznaniu jej proekologicznych deklaracji, zawartych w Zielonym Programie Nissan 2010.

Oficjalne potwierdzenie certyfikacji zostanie przekazane firmie Nissan przez Ministra Środowiska Ichiro Kamoshitę w trakcie uroczystości, która odbyła się w gmachu ministerstwa.

Program ECO First, ustanowiony pod auspicjami Ministerstwa Środowiska w kwietniu 2008 r., służy premiowaniu i promowaniu proekologicznych działań firm, podejmowanych w myśl zapisów protokołu z Kioto.

Firma Nissan podjęła następujące zobowiązania Eco First, będące nawiązaniem do założeń Zielonego Programu 2010:
1. Obniżenie emisji CO2
2. Obniżenie emisji innych zanieczyszczeń w celu ochrony wody, powietrza i gleby
3. Recykling w celu osiągnięcia 100% odzysku zasobów w Japonii
4. Zmniejszenie wpływu szkodliwych substancji emitowanych w związku prowadzoną działalnością i podejmowanie działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej w społeczeństwie.

Nissan będzie składał w Ministerstwie Środowiska systematyczne sprawozdania z postępów w realizacji podjętych zobowiązań ekologicznych. Certyfikacja upoważnia firmę Nissan do umieszczania logo Eco First w materiałach komunikacyjnych w ramach podnoszenia świadomości ekologicznej wśród opinii publicznej.

Źródło: Nissan