Fizyka jądrowa w badaniach nad smarowaniem silnika

Fizyka jądrowa w badaniach nad smarowaniem silnika20.11.2008
Motor Co., Ltd i Japońska Agencja Energii Atomowej (JAEA) poinformowały, że wspólnie opracowały neutronowy system obrazowania, który po raz pierwszy na świecie umożliwił precyzyjną wizualizację przepływu oleju w silniku ...

...pracującym z dużą prędkością. System obrazowania stanowiący połączenie radiografii neutronowej do prześwietlania lekkich metali z technologią obrazowania z dużą prędkością (proces polegający na rejestracji szybko zachodzących zjawisk z wykorzystaniem kamery do zdjęć z dużą prędkością oraz odtwarzaniu nagrania w zwolnionym tempie lub analizie poszczególnych kadrów w celu zmierzenia określonych wielkości, takich jak prędkość lub gęstość) do obserwacji dynamicznych zdarzeń daje naukowcom bezprecedensową szansę zbadania, co dzieje się z olejem w pracującym silniku samochodowym lub zespole napędowym. Badanie obejmuje cyrkulację oleju i jego dotarcie do poszczególnych elementów silnika, rozbryzgi oleju w skrzyni korbowej oraz dopływ oleju do przekładni głównej.

Wykorzystując znajomość metod badawczych z użyciem technik atomowych, JAEA, we współpracy z firmą Nissan, będzie prowadzić badania polegające na wizualizacji pracy silników, służące ustaleniu przyczyn zmniejszania tarcia wskutek zarejestrowanego działania oleju przepływającego we wnętrzu podzespołów. Celem badań jest modyfikacja konstrukcji silników pod kątem optymalnej cyrkulacji oleju przy zmniejszonym tarciu, a w konsekwencji zmniejszenie zużycia paliwa i emisji C02 w pojazdach. Wspólne badania prowadzone są w Centrum Badawczo-Rozwojowym JAEA Tokai (Japoński Reaktor Badawczy nr 3 w Centrum Badawczo-Rozwojowym JAEA Tokai jest jedną z najnowocześniejszych na świecie instalacji do eksperymentów z wiązką neutronową i badań nad promieniotwórczością).

W ramach Zielonego Programu Nissan 2010 Nissan będzie kontynuował współpracę badawczo-rozwojową w zakresie nowych technologii, produktów i usług, które mogą doprowadzić do faktycznego obniżenia emisji C02.

Źródło: Nissan