Nissan po trzęsieniu ziemi w Japonii

Nissan po trzęsieniu ziemi w Japonii21.03.2011
Niniejsze oświadczenie jest najnowszym komunikatem na temat sytuacji europejskich zakładów i przedsięwzięć Nissana po trzęsieniu ziemi w Japonii. Wszystkie zawarte w nim informacje dotyczą sytuacji na dzień 18.03.2011.

Niemal wszyscy pracownicy Nissana przebywający w delegacjach służbowych w Japonii wrócili do swoich krajów. Potwierdzono bezpieczeństwo wszystkich zagranicznych pracowników i ich rodzin przebywających w Japonii, a Nissan nadal będzie w ścisłym kontakcie z tymi osobami. Obecnie wszystkie podróże służbowe do Japonii zostały zawieszone. Nissan ma świadomość, że rządy szeregu państw zaleciły swoim obywatelom opuszczenie obszaru metropolitalnego Tokio lub w ogóle Japonii. Nissan współpracuje z poszczególnymi pracownikami z Europy w sprawie ich indywidualnych wyborów oraz uszanuje ich decyzje o pozostaniu w Japonii lub wyjeździe.

Akcje pomocy po trzęsieniu ziemi
W reakcji na poważne zniszczenia będące następstwem potężnego trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii europejski oddział firmy Nissan przekaże 1 milion USD w gotówce i darach rzeczowych na wsparcie akcji pomocy po trzęsieniu ziemi.

Oprócz 1 miliona USD (80 mln JPY) przekazanych przez Nissan Europe, globalna pomoc Nissana przekroczy 3,75 miliona USD (400 milionów JPY) w gotówce i naturze. W zakres tej pomocy wchodzą globalne i regionalne darowizny korporacyjne, podwojenie kwoty datków zebranych wśród pracowników, a także 50 pojazdów przekazanych jako pomoc dla instytucji niosących pomoc na terenach dotkniętych kataklizmem w Japonii.

Zakłady/Produkcja
Wszystkie zakłady produkcyjne Nissana w Europie działają nadal i będą funkcjonały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem produkcji do odwołania. Mimo, że wszystkie zakłady w Japonii poza fabryką silników w Iwaki zdołały naprawić część uszkodzonego wyposażenia i/lub maszyn, wznowienie dostaw części od naszych dostawców zajmie jeszcze trochę czasu.

W przypadku fabryki silników w Iwaki, w związku ze wciąż występującymi w regionie intensywnymi wstrząsami wtórnymi, należy spodziewać się, że działania prowadzące do przywrócenia działalności zakładu potrwają dłużej niż w pozostałych fabrykach.

Dostawy pojazdów / Skutki dla produkcji w Europie
Nissan nie przewiduje żadnego krótkookresowego wpływu na sprzedaż lub dostępność pojazdów w Europie z uwagi na następujące fakty:

  • Nissan posiada duże zaplecze produkcyjne w Europie, z którego pochodzi około 80 procent pojazdów sprzedawanych w regionie.
  • Firma posiada dostateczne zapasy pojazdów, aby utrzymać sprzedaż i dostawy dla dla Klientów przez co najmniej 6 tygodni.
  • Odpowiednie dostawy, które umożliwią kontynuację produkcji są już w drodze do Europy.
  • Z uwagi na zakłócenia dostaw w Japonii przewidywane są pewne skutki w średnim okresie, ale jest zbyt wcześnie, aby określić skalę tych skutków.

Źródło: Nissan