Wadliwe Renault Scenic II

Wadliwe Renault Scenic II29.06.2007
Przedsiębiorca Renault Polska Sp. z o.o. powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że niektóre samochody Renault Scenic II mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników ...

Polski dystrybutor samochodów Renault poinformował, że w pojazdach tych może wystąpić usterka układu kierowniczego. Podczas jazdy może dojść do pęknięcia spawu łączącego oś wału pośredniego z widełkami przegubu łączącego wałek z kolumną kierownicy. Kierujący pojazdem może mieć problem z wykonaniem manewru skrętu, co może być niebezpieczne dla uczestników ruchu drogowego.

Wada dotyczy samochodów Renault Scenic II wyprodukowanych od 13 do 17 czerwca 2006r., we Francji.

Przedsiębiorca zapewnił Urząd, że rozpoczął informowanie klientów, którzy zakupili samochody objęte kampanią, o możliwości dokonania bezpłatnej naprawy w autoryzowanym serwisie.

W Polsce akcją objętych jest 161 pojazdów.

Źródło: UOKiK