Skoda Auto DigiLab, czyli przyszłość mobilności

Skoda Auto DigiLab, czyli przyszłość mobilności14.07.2017
Cyfryzacja, wymiana danych i nowe usługi związane z mobilnością – oto kluczowe założenia Strategii 2025, która będzie kształtowała przyszłość Skody. By poszerzyć wykorzystanie cyfrowych technologii, w Pradze powstał Skoda Auto DigiLab.

To przestrzeń spotkań kreatywnych zespołów, badających i tworzących modele biznesowe, które odpowiedzą na wyzwania przyszłości. We współpracy z partnerami zewnętrznymi, do których zalicza się szereg globalnych start-upów technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, uniwersytetów oraz mikroprzedsiębiorstwa jak i korporacje, Skoda Auto DigiLab rozwija nowe formy działalności.

„Chcemy zbudować nowe, cyfrowe modele biznesowe, produkty i usługi” – mówi kierująca Skoda Auto DigiLab Jarmila Plachá. „Dziś nie trzeba już posiadać samochodu, by być mobilnym. Naszym zadaniem jest wymyślenie różnych rozwiązań z zakresu mobilności i dopasowanie ich do potrzeb użytkowników”.

Projekty Skoda Auto DigiLab

W tej chwili Skoda Auto DigiLab pracuje nad ponad czterdziestoma projektami z różnych części świata i ocenia ich przydatność dla marki. Projekty te obejmują nie tylko start-upy, których innowacje są badane z perspektywy użyteczności dla kierowcy Skody. Zaliczają się do nich także nowe modele biznesowe stworzone we współpracy z innymi partnerami. Główne obszary zainteresowań stanowią programy typu Mobility with Care, Car-sharing i SmartParking.

Mobility with Care

Wyobraźmy sobie, że musimy się zaopiekować członkami naszej rodziny – niech to będą nasze dzieci lub dziadkowie. Musimy być mobilni, by zawieźć ich do szpitala lub na popołudniowe zajęcia, ale w tym samym czasie musimy też załatwić ważną sprawę w pracy. Jednym rozwiązaniem jest taksówka, ale czy naprawdę chcemy powierzyć nieznajomej osobie naszych najbliższych? Odpowiedzią może być platforma umożliwiająca usługę „Mobility with Care”. By z niej skorzystać, należy wprowadzić należy informację, kogo potrzebujemy przetransportować, a resztą zajmuje się już oddelegowany opiekun. Byłaby to prywatna osoba, do której należy samochód, z którego korzysta, wyszkolona w zapewnianiu właściwej opieki. Do programu można by było zakwalifikować się po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Przy złożeniu zamówienia zlecający sam wybierałby kierowcę-opiekuna na podstawie ocen i rekomendacji innych użytkowników. Po usłudze zaś płacił za czas poświęcony na opiekę nad członkami swojej rodziny.

Car-sharing

Przydałby się autostopowicz, który mógłby dorzucić się do paliwa, lub kierowca, który poratowałby tanim transportem? Czy w ten sposób radzimy sobie z codziennymi dojazdami do pracy, szkoły, lub w dłuższych podróżach? Programy typu car-sharing umożliwiają właśnie takie wspólne korzystanie z samochodów. To może się świetnie sprawdzić na przykład w przypadku pracowników dojeżdżających do jednego miejsca pracy na tę samą godzinę. W teorii to nic nowego, ale wyzwanie stawiane przed DigiLab polega na zbalansowaniu popytu i podaży oraz na aktywnej pracy z wygenerowanymi danymi oraz zastosowanie rozwiązań motywujących do wspólnego korzystania z samochodu.

SmartParking

Problemy ze znalezieniem wolnego miejsca? Chcielibyśmy sprawdzić dostępność najbliższego wolnego miejsca, nim dotrzemy na spotkanie? Na całym świecie rozwijanych jest już wiele projektów poświęconych inteligentnemu parkowaniu.  Skoda Auto DigiLab obecnie analizuje projekt wykorzystujący w szukaniu wolnych miejsc parkingowych dane z sieci komórkowych. To wywodzące się z czeskiego start-upu rozwiązanie przeszło do fazy testów i znalazło już komercyjne zastosowanie w wybranych europejskich krajach.

Czeska marka przygotowuje się na głębokie przemiany, które nastąpią w nadchodzących latach tak w kontekście przemysłu motoryzacyjnego, jak i wymiarze społecznym. Na Strategię 2025 marki Skoda, oprócz rozwoju warunków sprzyjających innowacji oraz zwiększania zdolności produkcyjnych, składa się również nieustanna ekspansja gamy modelowej.

Źródło: Skoda