Montaż ©kody na Ukrainie rozpoczęty!

Montaż ©kody na Ukrainie rozpoczęty!12.07.2007
Oba najnowsze modele ©kody – Roomster i ©koda Fabia drugiej generacji – s± teraz montowane również na Ukrainie. Zakład Eurocar zlokalizowany w miejscowo¶ci Solomonovo na Ukrainie montuje auta ©kody od 2002 roku ...

Zakład Eurocar zlokalizowany w miejscowo¶ci Solomonovo na Ukrainie montuje auta ©kody od 2002 r. W zeszłym roku bramy tutejszej fabryki opu¶ciło blisko 19 000 pojazdów. Od rozpoczęcia swojej działalno¶ci, zakłady na Ukrainie systematycznie rozwijaj± się, zajmuj±c obecnie powierzchnię 26 000 m2 i zatrudniaj±c 700 pracowników. Poza dwoma nowymi modelami, w fabryce Eurocar montowane s±: ©koda Octavia, ©koda Octavia Tour i ©koda Superb.

Model Roomster i nowa ©koda Fabia powinny zwiększyć udziały ©kody w dynamicznie rozwijaj±cym się ukraińskim rynku. W 2006 r. do koncernu rodem z Mladá Boleslav należało 5,3% rynku motoryzacyjnego tego wschodnioeuropejskiego państwa.

"Montaż nowej ©kody Fabia i Roomstera na Ukrainie ruszył bardzo szybko po rozpoczęciu produkcji w fabrykach koncernu w Republice Czeskiej, co pokazuje, że współpraca pomiędzy oboma partnerami układa się znakomicie. Zwiększanie wolumenu wyprodukowanych i zmontowanych aut jest integraln± czę¶ci± strategii ¶wiatowej ekspansji ©kody" – powiedział Horst Mühl, Członek Zarz±du ©koda Auto odpowiedzialny za produkcję i logistykę.

Pojazdy ©kody s± montowane również w Bo¶ni i Hercegowinie, w Indiach i w Kazachstanie, czynione s± także przygotowania do montażu aut w Rosji. W tym roku ruszyła produkcja licencyjna ©kody Octavia w Chinach.

¬ródło: ©koda Auto Polska