Skoda w trosce o środowisko

Skoda w trosce o środowisko05.12.2008
Ekspozycja Szkoły Auto znalazła się w elitarnym gronie 30 indywidualnych prezentacji, które wchodzą w skład ekspozycji towarzyszącej światowemu szczytowi klimatycznemu COP 14. Prezentowana będzie tam m.in. ...

...idea Eco-Drivingu oraz ekologiczna wersja najpopularniejszego w Polsce samochodu - Fabia GreenLine.

Skoda w trosce o środowisko 1 Konferencja COP 14 (XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC)) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto odbywa się w dniach 1 - 12 grudnia 2008 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jest uznawana za najbardziej prestiżowe forum dyskusji politycznej na temat ochrony klimatu, które skupia uwagę całego świata. W 2-tygodniowych obradach przewiduje się udział ok. 8 tys. uczestników: ponad 190 delegacji rządowych, instytucji międzynarodowych, ekologicznych, biznesowych i badawczych organizacji pozarządowych oraz mediów.

Jednym z najważniejszych wydarzeń towarzyszących COP 14 jest ekspozycja w pawilonie 5 Międzynarodowych Targów Poznańskich. Dwie trzecie powierzchni zajmuje oficjalna wystawa Ministerstwa Środowiska RP: "Technologie dla ochrony klimatu". Pozostałą część zajmują międzynarodowe organizacje pozarządowe oraz ekspozycja firm i instytucji promujących rozwiązania przyjazne dla środowiska, a także szereg wystaw tematycznych. - Zależało nam, aby prezentowane tu rozwiązania przyczyniały się w swej istocie do poprawy stanu środowiska naturalnego - mówi Agata Dutka z MTP.

Skoda w trosce o środowisko 2 Ekspozycja Szkoły Auto prowadzonej przez SKODA AUTO POLSKA S.A. koncentruje się wokół Eco-Drivingu. - Chcemy promować ekologiczny i ekonomiczny styl prowadzenia samochodu - mówi Tomasz Talarczyk, instruktor Szkoły Auto, jeden z prekursorów ekojazdy w Polsce. - Nasza strategia idealnie wpisuje się w idee, które skupiają uczestników szczytu COP 14 - wyjaśnia Talarczyk. Jednocześnie na swym stoisku Szkoła Auto prezentuje Fabię GreenLine, jeden z najbardziej ekologicznych modeli samochodów dostępnych w Polsce ze względu na niskie spalanie paliwa i niską emisję gazu cieplarnianego - dwutlenku węgla. Na miejscu będzie można się także umówić na odbycie w obrębie terenów targowych praktycznej nauki bezpiecznej jazdy samochodem z instruktorem Szkoły Auto.

Źródło: Skoda Auto Polska