Skoda oficjalnie Mistrzem IRC 2010

Skoda oficjalnie Mistrzem IRC 201010.11.2010
©koda została oficjalnie nagrodzona i uhonorowana tytułem Mistrza Intercontinental Rally Challenge (IRC), a Juho Hanninen i Mikko Markkula reprezentuj±cy fabryczn± drużynę ©koda Motorsport, odebrali nagrodę dla najlepszej załogi IRC w sezonie 2010.

Zajmuj±c pierwsze miejsce w klasyfikacji producentów w tegorocznym IRC, ©koda pokonała Peugeota, drużynę, która do tej pory przez 3 lata dominowała w zawodach IRC. Co więcej, to wspaniałe osi±gnięcie całej drużyny wzmocniła druga pozycja duetu Jan Kopecký i Petr Starý, kolejnych reprezentantów ©kody. Kris Meek (Peugeot), ubiegłoroczny zwycięzca, zakończył sezon 2010 na trzeciej pozycji.

Skoda oficjalnie Mistrzem IRC 2010 1 Team fabryczny ©kody wzi±ł udział w 11 na 12 tegorocznych eliminacji IRC i aż 7 razy ¶więtował zwycięstwo! Poza tymi sukcesami, załogi ©kody aż 17 razy stawały na podium. Hänninen i Markkula zwyciężyli w Argentynie, Sardynii i Szkocji, Loix i Miclott w Belgii, na Maderze i w Czechach, a Kopecký i Starý na Wyspach Kanaryjskich. Prywatne drużyny wspierane przez importerów ©kody także poradziły sobie ¶wietnie, zwłaszcza ©koda UK Motorsport.

Sukces Fabii Super 2000 w sezonie 2010 ukoronowały liczne triumfy w narodowych mistrzostwach, wł±czaj±c w to mistrzostwa w Niemczech (Matthias Kahle), Austrii (Raimund Baumschlager), Czechach (Pavel Valou±ek), Hiszpanii (Alberto Hevia), Libanie (Roger Feghali) i Słowacji (Jozef Bere±).

Skoda oficjalnie Mistrzem IRC 2010 2 Podsumowuj±c sezon, który wła¶nie się zakończył, szef ©koda Motorsport, Michal Hrabánek powiedział: Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego historycznego zwycięstwa ©kody: zarz±dowi ©kody, członkom załogi ©koda Motorsport, naszym kolegom z Działu Rozwoju Technologicznego, jak również kolegom spoza firmy. Chciałbym również pogratulować importerom ©kody z wszystkich krajów, gdzie nasz projekt Fabia Super 2000 został bardzo dobrze odebrany i znacznie przyczynił się zwiększenia ¶wiadomo¶ci naszej marki i wzmocnienia jej wizerunku – trudno o lepsz± promocję dla ©kody!

¬ródło: Skoda Auto Polska