MotoNews.pl

Jaki leasing wybrać, żeby maksymalnie na tym skorzystać?

19 czerwca 2017

Kategoria | Leasing
jaki-leasing-wybrac

Finansowanie zakupu samochodu dla przedsiębiorstwa można zrealizować m.in. za pomocą leasingu. Jest to najchętniej wybierana forma finansowania zewnętrznego środków trwałych. Dlaczego warto rozważyć leasing samochodu i jaką jego formę wybrać?

Wyróżniamy dwie odmiany leasingu: leasing operacyjny i leasing finansowy. Podstawą dokonania podziału jest ordynacja podatkowa. Każda z tych odmian leasingu posiada inna charakterystykę, co pozwala firmom na wybór bardziej odpowiedniej do rzeczywistych potrzeb formy.

Leasing operacyjny

W leasingu operacyjnym przedmiot leasingu (samochód, maszyna, etc.) występuje w ewidencji środków trwałych leasingodawcy (banku lub towarzystwa leasingowego).

Skutkuje to tym, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca. Leasingobiorca natomiast zalicza do kosztów uzyskania przychodu wpłatę początkową i wszystkie raty. Co więcej – w tym rodzaju leasingu podatek VAT naliczany jest do każdej raty, toteż traktowany jest on jako świadczenie usługi, a nie dostawa towaru. Wykup jest zależny od okresu i stawki amortyzacji – tłumaczy ekspert z firmy Power Leasing (Grupa Power Holding sp. z o.o.)

Leasing finansowy

W leasingu finansowym przedmiot leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych leasingobiorcy, czyli przedsiębiorcy. To właśnie przedsiębiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, zaliczając je wraz z częścią odsetkową raty do kosztów uzyskania przychodu. Okres amortyzacji przedmiotu leasingu jest w tym wypadku zbliżony do normatywnego okresu amortyzacji. Leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towaru, tak wiec podatek VAT jest płatny w całości z góry wraz pierwszą ratą leasingową, po odbiorze przedmiotu. Jego wysokość jest liczona nie od wartości przedmiotu, ale od prognozowanych odsetek do spłaty w cały okresie leasingu. Wykup nie istnieje – 0% – wraz z ostatnią ratą przedmiot staje się własnością leasingobiorcy.

Drugim, równie istotnym aspektem przy wyborze formy finansowania jest dokument, na podstawie którego dokonujemy zakupu. Jeśli kupujemy przedmiot na podstawie faktury VAT 23 %,zazwyczaj mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym. Jeśli zakup dokonywany jest na podstawie faktury VAT marża – wówczas najczęściej spotykamy się z leasingiem finansowym – tłumaczy ekspert z firmy Power Leasing.

Właśnie z tych powodów warto zastanowić się nad formą finansowania leasingu jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie. O tym, która opcja będzie dla nas najbardziej korzystna warto zdecydować po rozmowie ze specjalistą, który pomoże nam wybrać odpowiednią opcję do naszej sytuacji finansowej. Dzięki temu leasing pojazdu przyniesie nam jeszcze więcej korzyści.

Zdjęcia: Pixabay