Program -Klasy Patronackie Mercedes-Benz-

Program -Klasy Patronackie Mercedes-Benz-02.10.2007
Boom na rynku pracy oraz w branży samochodów użytkowych spowodował niedobór wykwalifikowanych pracowników stacji serwisowych. Szczególnie jest to widoczne w samochodach ciężarowych, gdzie dynamika wzrostu sprzedaży sięga 70%.

Nie bez znaczenia jest też ciągły postęp technologiczny w świecie motoryzacji, który stanowi wyzwanie dla pracowników serwisu, ale również dla kształcących ich szkół samochodowych. Mercedes-Benz stworzył więc program "Klasy Patronackie Mercedes-Benz".

Klasy patronackie tworzone są w szkołach ponadgimnazjalnych, które kształcą w zakresie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Rekrutacja odbywa się przy współpracy dyrekcji szkół oraz działu szkoleń DaimlerChrysler Automotive Polska (DCAP). Klasy realizują wymagany przez MEN program nauczania poszerzony o zajęcia specjalistyczne związane z diagnozą i naprawą samochodów Mercedes-Benz. Uczniowie poznają historię firmy, uczą się budowy samochodów Mercedes-Benz, ich obsługi i naprawy w teorii i praktyce. Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez nauczycieli, którzy wcześniej zostali przeszkoleni przez Mercedes-Benz, jak również przez pracowników działu szkoleń DCAP.

Pracownie zostały wyposażone przez Mercedes-Benz w pojazdy, modele i systemy serwisowe StarDiagnosis, dzięki czemu lekcje stają się żywe i konkretne. Podczas praktyk odbywanych w autoryzowanych stacjach serwisowych Mercedes-Benz uczniowie mają możliwość zapoznania się z pojazdami spod znaku trójramiennej gwiazdy w praktyce. W drugim roku nauki praktyki odbywają się raz w tygodniu, a w trzecim – cały miesiąc. Ponadto uczniowie mają poszerzony zakres nauki języków obcych (niemiecki i angielski) oraz informatyki. Aby jeszcze bardziej zmotywować uczniów do nauki, DCAP dofinansowuje wyjazdy naukowe oraz wymiany młodzieżowe, a najlepsi uczniowie mogą liczyć na specjalne nagrody.

Program jest bardzo ambitny i przeznaczony dla najlepszych. Taka ścieżka edukacji sprawia, że absolwenci w chwili ukończenia szkoły posiadają wiedzę na poziomie techników obsługowych Mercedes-Benz. Co więcej – poza maturą mogą oni zdawać egzamin i zdobyć Świadectwo Technika Obsługowego Mercedes-Benz. Jest to doskonała rekomendacja do zdobycia pracy w autoryzowanym serwisie.

Mercedes-Benz od lat wspiera kształcenie młodej kadry technicznej i to już na etapie technikum. Od 2004 r. takie klasy patronackie otwierane są w Zespole Szkół Samochodowych Nr 2 w Warszawie - zamiennie o specjalności samochody osobowe, dostawcze (w 2005r.), ciężarowe (w 2006r.). Od początku cieszą się dużym zainteresowaniem.

W tym roku Mercedes-Benz nawiązał współpracę z kolejnymi szkołami, kształcącymi młodych techników. Wszystkie otwierane w tym roku klasy mają specjalność: obsługa i naprawa samochodów użytkowych, ze względu na rosnące zainteresowanie tą klasą techników. Klasy patronackie powstają w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Mysłowicach, Zespole Szkół Nr 2 we Wrocławiu, Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie, Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu oraz Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni. Współpracę tą DCAP zamierza kontynuować w przyszłych latach.

Źródło: DaimlerChrysler