Nowa oferta dla samochodów użytkowych Mercedesa

Nowa oferta dla samochodów użytkowych Mercedesa27.09.2001
Oferta Mercedes-Benz CharterWay, po raz pierwszy zaprezentowana w Polsce podczas tegorocznego Poznań Motor Show, obecnie wprowadzana jest na polski rynek ...

Użytkuj zamiast kupować – to hasło CharterWay. Skierowana jest do użytkowników samochodów dostawczych i ciężarowych; łączy w sobie zalety leasingu, serwisu oraz ubezpieczenia i w dużym stopniu zwalnia przedsiębiorców z ponoszenia ryzyka technicznego i ekonomicznego związanego z utrzymaniem oraz korzystaniem z parku samochodowego, a tym samym zapewnia optymalną dyspozycyjność pojazdami użytkowymi. Na podstawie analiz stwierdzono bowiem, iż cena zakupu pojazdu stanowi szacunkowo zaledwie 15 % całkowitych kosztów związanych z jego użytkowaniem w dłuższym okresie. Pozostałe 85 % to koszty eksploatacji (paliwo, olej), obsługi serwisowej, napraw, wymian ogumienia, ubezpieczenia i uposażenia kierowcy. System Mercedes-Benz CharterWay, korzystając z wieloletniego doświadczenia w obsłudze samochodów dostawczych i ciężarowych, zapewnia swoim klientom pełną opiekę nad użytkowanymi pojazdami.

Mercedes-Benz CharterWay narodził się w 1992 roku i upowszechnił w większości krajów europejskich. W samych tylko Niemczech za pomocą tego systemu udostępniono klientom ok. 40 tys. pojazdów (z tego 60% stanowią auta dostawcze, 40 % pojazdy ciężarowe).W roku 2000 CharterWay dysponował największą flotą pojazdów użytkowych w Europie i objął pozycję lidera wśród przedsiębiorstw oferujących podobne usługi.

W systemie CharterWay trafia do klientów ok. 17 % wyprodukowanych pojazdów użytkowych Mercedes-Benz. Z oferty tej korzystają m. in. Shell, Tchibo, DHL, Rothenberger, Hoyer, Deutsche Post oraz Coca Cola. Obecnie proponowany pakiet usług Mercedes-Benz CharterWay na rynku polskim to CharterWay Serwis-Finansowanie, który obejmuje:

- finansowanie pojazdu wraz z zabudową
- pełną obsługę serwisową pojazdu, w tym wykonanie wszelkich prac związanych z przeglądami okresowymi (wymiana oleju i smarów oraz niezbędnych części zamiennych), a także wszelkich napraw wynikających ze zużycia eksploatacyjnego części wraz z wymianą niezbędnych podzespołów, pełny zakres usług Service 24h, w tym odholowanie unieruchomionego na drodze pojazdu do stacji serwisowej
- ubezpieczenie pojazdu wraz z niezbędną zabudową (OC, AC, NNW, Zielona Karta)
- zarządzanie parkiem samochodowym, w którego skład wchodzi administracja kosztów napraw oraz przeglądów, koordynacja terminów przeglądów okresowych oraz bieżąca kontrola kosztów użytkowania pojazdu.

"Dodatkowo zamierzamy oferować jako standard również usługi podstawienia samochodu zastępczego oraz wymianę opon, a w dalszej perspektywie możliwość użytkowania pojazdów w umowie krótkoterminowej" – zapewnia Przemysław Łaszczewski odpowiedzialny za wprowadzenie systemu CharterWay w Polsce. W tej chwili elementy te oferowane są w Polsce opcjonalnie.

W zależności od rodzaju pojazdu oraz warunków jego eksploatacji, umowa może być zawarta na okres od 24 do 60 miesięcy. Stanowi to gwarancję, że klienci korzystają tylko "z najlepszego czasu w życiu pojazdu" i nie ponoszą ryzyka związanego z obsługą serwisową, wymianą części, utratą wartości i sprzedażą używanego pojazdu. Zredukowane też zostają koszty administracyjne, a przedsiębiorcy w każdej chwili posiadają do dyspozycji sprawny park samochodowy.

Korzystanie z usług CharterWay wiąże się z ustaloną w kontrakcie opłatą, która pozostaje stała przez cały czas trwania umowy.

Dzięki CharterWay można łatwo obliczyć koszty za cały okres użytkowania pojazdu oraz koszt przejechanego kilometra, zredukowane też zostają koszty administracyjne, a przedsiębiorcy w każdej chwili posiadają do dyspozycji sprawny park samochodowy i co najważniejsze mogą skoncentrować się na podstawowej działalności przedsiębiorstwa. "Jedyną barierą dla oferty CharterWay jest fakt, że wielu przedsiębiorców nie potrafi się jeszcze pogodzić z tym, że użytkowany przez nich pojazd nie należy do nich i po upływie okresu obowiązywania umowy będą musieli go zwrócić. Dobrym argumentem jest możliwość zastąpienia pojazdu po zakończeniu umowy, pojazdem nowym, lepszym i przez to bardziej niezawodnym" – mówi Przemysław Łaszczewski. Po upływie ustalonego w umowie terminu, użytkownik zwraca pojazd do CharterWay, który za pośrednictwem Centrum Samochodów Używanych Mercedes-Benz wystawia go na sprzedaż na rynku wtórnym.

Przy kalkulacji wysokości miesięcznej raty pod uwagę bierze się :
- rodzaj i typ pojazdu
- czas użytkowania
- sposób i warunki eksploatacji samochodu (np. transport dalekobieżny, dystrybucja lokalna lub miejska)
- roczny przebieg pojazdu.

CharterWay oferuje rozwiązania zgodne z indywidualnym zapotrzebowaniem. Obejmować one mogą cały park samochodowy lub poszczególne pojazdy, a klienci mogą swobodnie zestawiać oferowane rozwiązania w celu stworzenia funkcjonalnego i wydajnego systemu pracy.

"Proponujemy naszym klientom indywidualne doradztwo oraz dokładną analizę zapotrzebowania parku samochodowego. Dotyczy to zarówno specyficznego wyposażenia pojazdu na potrzeby transportowanych towarów, jak i szczególnych wymagań w kraju i poza jego granicami" – mówi Michał Luberadzki, dyrektor sprzedaży i marketingu samochodów ciężarowych i używanych Mercedes-Benz.

Źródło: DaimlerChrysler