Mercedes-Benz sponsorem wystawy Wolfa Vostella

Mercedes-Benz sponsorem wystawy Wolfa Vostella25.11.2002
Mercedes-Benz jest (obok Schenker BTL, Goethe Institut i Warty) sponsorem pierwszej w Polsce wystawy prac niemieckiego artysty Wolfa Vostella. Chociaż Vostell jest twórcą o ustalonej renomie na całym świecie, to niestety ...

Mercedes-Benz jest (obok Schenker BTL, Goethe Institut i Warty) sponsorem pierwszej w Polsce wystawy prac niemieckiego artysty Wolfa Vostella. Chociaż Vostell jest twórcą o ustalonej renomie na całym świecie, to niestety, jego twórczość nie była dotąd prezentowana w Polsce. W dniach 22.11.-15.12.2002 Galeria "Arsenał" ma unikalną szansę pokazania prac z prywatnej kolekcji rodziny, wzbogaconą o wypożyczenia z muzeów i od prywatnych właścicieli.

Mercedes-Benz sponsorem wystawy Wolfa Vostella 1 Działania Wolfa Vostella zawsze ingerowały w szeroko rozumianą przestrzeń społeczną. Dotyczyły rzeczywistości, poruszając problem obcości, inności i wykorzenienia. W swoich pracach artysta łączył malarstwo i obiekty, wykorzystywał również wideo i projekcje. Z wielowymiarowej i różnorodnej spuścizny Vostella wybrano nurt prac, który zapoczątkował w latach 50, a realizował do końca życia, tj. obiekty z telewizorem. Są to obrazy, rzeźby, instalacje oraz grafiki. Tematyka prac i używane przez Vostella środki artystyczne sprawiają, że jego twórczość jest nadal aktualna.

W ekspozycji pokazanych zostanie ok. 25 dużych prac (m.in. obiekt wykorzystujący model Mercedesa 600) oraz kilkanaście grafik z cyklu hiszpańskiego jako aneks. Zaprezentowane zostaną także działania akcyjne na video. Organizatorem wystawy jest Galerie Vostell Im Pfefferberg z Berlina. Planowane jest także wydanie albumu poświęconego twórczości Wolfa Vostella, który stanowić będzie pierwszą w naszym kraju polskojęzyczną publikację prezentującą w retrospektywnym ujęciu dorobek artystyczny niemieckiego twórcy.

Wsparcie wystawy Wolfa Vostella jest kontynuacją zaangażowania marki we wspieranie największych wydarzeń artystycznych. W 2001 roku DaimlerChrysler Automotive Polska (przedstawiciel Mercedes-Benz) była sponsorem głośnej wystawy "Klasycy XX wieku" (Picasso, Dali, Beuys, Duchamp, Bacon, Malewicz, Kandinsky, Brancusi, Warhol i Mondrian) w Narodowej Galerii Sztuki Współczesnej Zachęta.

Źródło: DaimlerChrysler